Pieejamības rīki

Šis mācību gads tuvojas noslēgumam, bet esam jau jaunā mācību gada gaidās.

Jumpravas pamatskola piedāvā interesantas, kompetencēs balstītas mācības skaistā vidē ar plašām telpām un ģimenēm ērtu pagasta infrastruktūru. Mācības pēc iespējas tiek organizētas arī ārpus skolas telpām: sporta nodarbības gada siltajā laikā notiek ārā, skolas sporta laukumā, pārējā laikā – mūsu lielajā, rūpīgi koptajā  sporta zālē; stundās skolēni ar skolotājiem regulāri dodas ārā, lai mācību saturu apgūtu reālajā vidē. Mācību stundās klašu telpās skolēniem tiek sniegta iespēja eksperimentēt un veikt dažādus laboratorijas un izpētes darbus. Mūsu skola dabai tuvā un uz sadarbību vērstā vidē palīdz veidoties atvērtai, motivētai, izziņas pilnai personībai, kas pati prot mācīties.
Šobrīd mēs aicinām Jūs pieteikt savu bērnu mācībām Jumpravas pamatskolas 1. klasē. Tas ir paveicams darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.15.00. Līdzi jāņem savs personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.Papildu informācija pa tālruni 65057622 vai 25716354.
Jūnija sākumā aicināsim jūs uz pirmo vecāku sapulci, lai izrunātu jums un mums aktuālo par skolas dzīvi.
Mūsu skolas skolotāja Evija Kozlovska, nākamās 1.klases audzinātāja, ir sagatavojusi ieskatu mūsu skolas skolēnu aktīvajā dzīvē!

*"Skolas daministrācija".

1 lapa no 5

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jpsk@ogresnovads.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236