Pirmsskolas izglītība ir izglītības, vispārējās izglītības pirmā pakāpe.

zvanins
zvanins
Latvijā bērni skolai tiek sagatavoti pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm (skolās, interešu izglītības iestādēs, u.c.), kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un licencējušas pirmsskolas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, ir radīta attīstību veicinoša rotaļu materiāltehniskā bāze.

5 lapa no 5

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Dace Kļava

+371 29459218

dace.klava@lielvarde.lv

Metodiķe:

Inese Kristapure

Darbinieki:

Metodiķe:

Inese Kristapure

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Lielvārdes novads,

LV - 5022