Pieejamības rīki

JUMPRAVAS PAMATSKOLA

Image

Skola, kas redz un atbalsta katru tās skolēnu un dabai tuvajā un uz sadarbību vērstajā vidē palīdz veidoties atvērtai, motivētai, izziņas pilnai personībai, kas pati prot mācīties.

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jpsk@ogresnovads.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt