Pieejamības rīki

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Skolas iela 4, Jumprava,
Lielvārdes novads,
LV - 5022
56.672989, 24.974687

 

Iestādes vadītāja

Arīda Mārša
T: 371  26698126
arida.marsa@ogresnovads.lv

Metodiķe

Inese Kristapure
zvaniņš2004@inbox.lv
ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Arīda Mārša

+371 26698126

arida.marsa@ogresnovads.lv

Metodiķe:

Inese Kristapure

Darbinieki:

Metodiķe:

Inese Kristapure

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Ogres novads,

LV - 5022