Pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš"

Skolas iela 4, Jumprava,
Lielvārdes novads,
LV - 5022
56.672989, 24.974687

Iestādes vadītāja

 

Dace Kļava
T: 371  29459218
dace.klava@lielvarde.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Evija Kozlovska
 T:371 26302128
evijalo@inbox.lv
ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Dace Kļava

+371 29459218

dace.klava@lielvarde.lv

Vadītājas vietniece izglītības jomā:

Evija Kozlovska

+371 26302128

evijalo@inbox.lv

Darbinieki:

Saimniecības pārzine:

Aija Rubina

+371 26477368

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Lielvārdes novads,

LV - 5022