Pieejamības rīki

Kolektīvs

Direktore: Dace Kļava

Saimniecības pārzine: Līga Reča

Medicīnas māsa: Ruta Liepiņa

Metodiķe: Inese Kristapure

Logopēde: Vija Plūme

Speciālais pedagogs: Ilona Peismaliete

Lāčuku” audzinātāja: Kristīne Pulle

Lāčuku” audzinātāja: Kitija Rutkovska

Lāčuku” auklīte: Olita Birova

Saulespuķes” audzinātāja: Iveta Kokareviča

Saulespuķes” audzinātāja: Anita Stepiņa

Saulespuķes” auklīte: Ieva Smirnova

Pūcītes” audzinātāja: Aija Jurjāne

Pūcītes” audzinātāja: Alīna Ķeizere

Pūcītes” auklīte: Ausma Rutmane

Ežuku” audzinātāja: Antra Mārcēna

Ežuku” audzinātāja: Taiga Vilciņa

Ežuku” auklīte: Ilze Kovalevska

Apkopēja: Anna Rubīna

Pavārīte: Ilona Butāne

Pavārīte: Aiga Lunte

Sētniece : Astra Jakimova

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Arīda Mārša

+371 26698126

arida.marsa@ogresnovads.lv

Metodiķe:

Inese Kristapure

Darbinieki:

Metodiķe:

Inese Kristapure

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Ogres novads,

LV - 5022

Meklēt