Pieejamības rīki

Pulciņi

  • Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zvaniņš”

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 16:00. Vadītāja: Evija Kozlovska

 

  • Karatē

Piektdienās plkst. 19:00 Vadītājs: Marks Robermans

 

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Arīda Mārša

+371 26698126

arida.marsa@ogresnovads.lv

Metodiķe:

Inese Kristapure

Darbinieki:

Metodiķe:

Inese Kristapure

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Ogres novads,

LV - 5022

Meklēt