Pieejamības rīki

Pulciņi

  • Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zvaniņš”

Pirmdienās un trešdienās. Vadītāja Alīna Ķeizere

1.grupa: 16:15 – 16:45

2.grupa: 16:55 – 17:40

 

  • Koriģējošā vingrošana

Otrdienās un ceturtdienās. Skolotāja Taiga Vilciņa 

1.grupa: 16:00 – 16:30

2.grupa: 16:40 – 17:10

3.grupa: 17:20 – 17:50

 

  • Angļu valoda

Piektdienās. Skolotāja Laima Januševska

1.grupa: 15:30 – 16:00

2.grupa: 16:10 – 16:40

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Vadība:

Iestādes vadītāja:

Arīda Mārša

+371 26698126

arida.marsa@ogresnovads.lv

Metodiķe:

Inese Kristapure

Darbinieki:

Metodiķe:

Inese Kristapure

Medīcīnas māsa:

Ruta Liepiņa

+371 26576451

Adrese:

Skolas iela 4, Jumprava,

Ogres novads,

LV - 5022

Meklēt