Pieejamības rīki

Bērnudārza vēsture

Darzins

 – 1954. gada 10. decembrī Lēdmanes ciema ,,Mazrozītēs” darbu sāk bērnudārzs ar 20 vietām, 6 darbiniecēm. Vadītāja- Komļka Zina.
– 1978. gada 10. aprīlī stāsta Lucava Lilija– pirmā bērnudārza audzinātāja:
,,Dārziņā bija trīs telpas: virtuve, guļamistaba un dzīvojamā telpa. Dažāda vecuma bērni dzīvoja kopā. Divi bērni, kad sāka apmeklēt bērnudārzu, bija nepilnu gadiņu veci. Sākumā mums bija 12 bērni, bet gada laikā bērnu skaits pieauga līdz 27 bērniem. Darbinieki apkopa dārzu, baroja sivēnu. Tika darīts viss, lai bērniem būtu bagātīgāks uzturs.”
-1955. gadā par bērnudārza vadītāju sāk strādāt Gaļina Petrova.
-1957. gada maijā bērnudārzs pārceļas uz Lēdmanes ciema ,,Rītarasām”.
-1959. gadā dārziņu slēdz, lai veiktu kapitālo remontu.
-1961. gadā darbu uzsāk divas grupas: dārza grupa- 20 vietas
siles grupa- 15 vietas.
Pēc remonta finansēšanu uzņemas sovhozs.
-Darba apstākļi nebija viegli, tāpēc arī bieži mainījās bērnudārza vadītājas. 25 bērnudārza pastāvēšanas gados ir strādājušas 11 vadītājas: Komļka Zina, Petrova Gaļina, Graudiņa Antoņina, Balode Silvija, Bērziņa Marta, Ruska Regīna, Kudule Vaira, Peškova Zenta, Ozoliņa Elza, Zepa Zigrīda, Stepe Zilvija.
-1974. gadā Jumpravas ciema centrā sāk celt jaunu bērnudārzu. Bērnudārza kopējā kubatūra ir 5630 m, iekšējā platība-1823,4 m, ir centrālā apkure, ūdensvads, kanalizācija. Iekārtots ābeļdārzs, iestādīti ogulāji.
-No 1975. gada augusta par bērnudārza vadītāju strādā Pārsla Zāģere, kura diendienā bija kopā ar celtniekiem, rūpēdamās, lai jaunajā ēkā būtu mājīgi un jauki.
-1977. gada 20 septembrī ieskanējās pirmais zvans jaunajā bērnudārzā ,,Zvaniņš.”
-Ar 1981. gada 1. septembri bērnudārza vadību uzņemas bijusī audzinātāja Alīna Milosēviča ( Ķeizere).
-1985. gada 1. septembrī par vadītāju sāk strādāt Ruta Puriņa.
-1989. gadā bērnudārza vadītājas pienākumus sāk pildīt Ruta Krūkle.
-1990. gada vasarā mūzikas skolotāja Juta Paiča bērnudārza telpās iekārto ,,Senču istabu”
-Ar 1992. gadu bērnudārzs pāriet Jumpravas pagasta bilancē. Darbinieki iestājas rajona izglītības darbinieku arodbiedrībā.
-1992. gada pavasarī divi bērnudārza korpusi ,,Lācītis” un ,,Kuģītis” tiek nodoti SIA RIO rīcībā.
-1992./1993. mācību gadā bērnudārzā strādā trīs grupas – ,,Lācītis”, ,,Saulespuķe”, ,,Ziediņš”.
-1994. gada augustā par vadītāju sāk strādāt Juta Paiča.
-1994. gada novembrī tiek atvērta jauna sagatavošanas grupa ,,Skariņa”.
-1997. gada 17. februārī līdzekļu trūkuma dēļ, pašvaldība slēdz vienu grupu un samazina štatus. Bērnus apvieno 3 grupās.
-2004. gada augustā par PII vadītāju sāk strādāt Dace Kļava.
-2005./2006. mācību gadā pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” ir vairāk nekā 60 bērni. Pamazām izveidojas rinda.
-PII ,,Zvaniņš” kolektīvā 2005. gada rudenī ir 18 darbinieki – 8 pedagogi un 10 tehniskie darbinieki, 5 no tiem dārziņā strādājuši vairāk nekā 20 gadus.5 skolotājas paralēli darbam mācījās augstskolā. Bērnus ik rītu gaidījām trijās grupiņās- ,,Saulespuķē”, ,,Ziediņā”, ,,Pūcītē”.
-2006. gada septembrī atver 4. grupu- ,,Ežukus”
-2008. gadā darbu uzsāk 5.grupa-,,Lāčuki”.

-2018. gada 1. augustā reorganizācijas rezultātā VPII ,,Zvaniņš” apvieno ar Jumpravas vidusskolu. Reorganizācijas rezultātā tiek izveidota Jumpravas pamatskola ar pirmsskolas izglītības grupām.

-ar 2019. gada 1. septembri viena grupa tiek slēgtaNo 2019./2020. mācību gada darbojas 4 grupas.

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt