Izglītības process

 Mācību stundas sākas plkst.8.30. Skolas durvju atvēršanas un aizslēgšanas laiku nosaka direktora rīkojums.

      Mācību stundas sākas un beidzas ar zvanu. 3 minūtes pirms stundas sākuma tiek dots brīdinājuma zvans.

      Skolēni skolā ierodas laikā, lai līdz mācību stundas sākumam būtu klasē vai nodarbības vietā. Ja nepieciešams skolas telpas atstāt mācību stundas laikā, skolēni, par to informē klases audzinātāju vai skolas administrāciju.

       Mācību stundas, pagarinātās darba dienas grupas nodarbības, fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības notiek saskaņā ar direktora apstiprinātu mācību stundu sarakstu un interešu izglītības nodarbību sarakstu.

        Skolēni pirms aiziešanas no skolas iepazīstas ar mācību stundu izmaiņām. Mācību stundu izmaiņas nākamajai dienai izliek informācijas stendā līdz plkst.13.00.

       Starpbrīžu ilgums ir 10 minūtes, pēc 2. stundas ir 15 minūtes, pusdienu starpbrīdis pēc 5.stundas ir 50 minūtes.

       Ārpusstundu pasākumi skolā beidzas:

                1.-4.klasei – līdz plkst.18.00,

                5.-9.klasei – līdz plkst.22.00.

         Skolēnu ēdināšana tiek organizēta no plkst.12.35 līdz 13.20: 1.-4.klases skolēni uz ēdnīcu dodas skolotāja pavadībā. Ēdnīcā jāievēro kārtība, higiēnas prasības un galda kultūra, kā arī saudzīga attieksme pret inventāru.

         Mācību sasniegumus vērtē atbilstoši MK noteikumiem.

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Pārbaudes darbi

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravasvsk@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Lielvārdes novads 

LV-5022

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola reģ. nr. 4312903236