Pieejamības rīki

Skolēnu reģistrācija uzņemšanai

Lielvārdes novada Jumpravas pamatskolā dokumentus pieņem darba dienās skolas kancelejā

no plkst. 9.00 – 15.30.

Tālrunis informācijai: 65057622

Uzņemšanas kārtība:

1. Piesakot bērnu uzņemšanai vecāki/aizbildņi uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz     bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu.
Gadījumos, kad skolēns maina mācību iestādi, uzrāda skolēna līdzšinējās mācību iestādes izsniegtu sekmju izrakstu vai liecību.
2. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts.

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236