Tehniskie darbinieki

Jumpravas vidusskolas tehnisko darbinieku saraksts

2018./ 2019. m. g.

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

Tālrunis

1.

Ēvalds Gžibovskis

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

26461602

2.

Sintija Blumberga

Sekretāre

65057622, 26614099

3.

Mārīte Gasone-Kozule

Garderobiste

26483145

4.

Aina Plinta

Dežurante

28749643

5.

Aina Plinta

Sporta zāles dežurants

28749643

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Pārbaudes darbi

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravasvsk@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Lielvārdes novads 

LV-5022

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola reģ. nr. 4312903236