Pieejamības rīki

Pirmsskolas skolotājas viesojas Horvātijā

Jau otro gadu Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupas piedalās vērienīgā #ErasmusPlus projektā “See – Our Nature!” līguma nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4 kopā ar kolēģiem no Horvātijas, Kipras, Bulgārijas un Igaunijas. Projekta galvenais mērķi ir pievērst lielāku uzmanību dabai, videi mums apkārt.

1 Horvフija

Mūsu pirmsskolas grupiņām ir tā priekšrocība, ka mēs atrodamies lauku teritorijā un tāpēc ir lielākas iespējas vairāk doties dabā un pētīt to. Cauru gadu kopā ar bērniem īstenojam dažādas aktivitātes, kas veicina bērniem izpratni par dabu. Skolotājas Taiga Vilciņa, Iveta Kokareviča, Iveta Perina, Ilze Kovalevska, Kristīne Pulle un Ināra Pumpase visu savu darba pieredzi lika ceļasomās un devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zagrebu, lai dalītos pieredzē, šoreiz par klimata tēmu. Mūsu galamērķis bija bērnudārzs “ Prečko”, kurā no 2022. gada 23. līdz 25. maijam risinājās apmācību pasākums.

Šajā projektā šis mums ir noslēdzošais apmācību pasākums. Tā laikā guvām ieskatu Horvātijas izglītības sistēmā. Iepazināmies ar Horvātijas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Un, protams, baudījām Horvātijas silto un maigo klimatu. Mums bija iespēja iepazīties ar bērnudārza telpu iekārtojumu. Tas mums likās neierasts, taču pilnībā atbilstošs jauno kompetenču prasībām. Redzējām, kā bērnudārzā bērni iepazīstas ar laika apstākļu vērošanu un paši veido savas laika ziņas improvizētā televīzijā. Audzēkņi bija daudz pētījuši un vērojuši mākoņus, ari veidojuši tos paši. Guvām daudz jaunu ierosmju aktivitātēm ar pirmsskolas vecuma bērniem par klimata tēmu.

Visu vērojām ar interesi, bagātinot un papildinot savas zināšanas un pieredzi.

Apmācību laikā radās daudz jaunas idejas un ierosmes turpmākajam darbam ar pirmsskolas bērniem.

 

Jumpravas pamatskolas skolotāja Iveta Kokareviča

 

 

#ErasmusPlus projekta “See – Our Nature!” (nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4) ietvaros no 28. līdz 30. martam norisinājās virtuālais apmācību pasākums, kurā kopā ar partneriem no Igaunijas, Horvātijas, Kipras piedalījās arī skolotājas Taiga, Anita un Iveta no Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupām. Šoreiz uzņemošais partneris - bērnudārzs Detelina Pomorie pilsētā, Bulgārijā. Apmācību pasākuma tēma - “Dabas aizsardzība”.

virt Bulgārija

Šī apmācību pasākuma laikā skolotājas iepazina Bulgārijas vēsturi, kultūru, krāšņo un daudzveidīgo dabu. Skolotājas guva ieskatu bulgāru bagātībās, kā arī ievingrināja roku Marteņicas gatavošanā un, pēc paražas, kopā ar laimes un veselības vēlējumiem dāvāja tās viena otrai. Ar video starpniecību paviesojāmies bērnudārzā un nodarbībās. Aplūkojām dažas jaunās tehnoloģijas, kas var nākt palīgā mācot bērniem par dabu un tās aizsardzību.

Partnervalstis prezentāciju veidā dalījās ar idejām un veiktajām aktivitātēm dabas aizsardzības jomā. Apmācību pasākuma viesis, bulgāru asoc.prof. Svetla Dalakčijeva, iepazīstināja dalībniekus ar Bulgārijas bioloģisko daudzveidību un izcēla tās krāšņumu. Izrādās Bulgārija atrodas pasaules top 5 bioloģiskās daudzveidības ziņā. 

Kā apmācību pasākuma viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir bulgāru skolotājas veidotā izglītojošā grāmata, kas paredzēta bērniem un vecākiem. Tajā stāstīts par jūras piesārņojuma problēmu. Katra partneriestāde iztulkos šo grāmatu savā valsts valodā, lai papildinātu savas iestādes materiālo bāzi un bērniem saprotamā veidā varētu stāstīt par piesārņojuma slikto ietekmi uz dabu un atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

Trīs dienās esam guvuši jaunas idejas un ierosmes ikdienas darbam. Projekta ietvaros paredzēts vēl viens noslēdzošais personāla īstermiņa apmācību pasākums par tēmu “Mūsu klimats”. Turpinām īstenot vietējās aktivitātes par projekta tēmām.

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

 

  

 Pirmais darbiņš veikts

Pirmsskolas izglītības grupas čakli strādā pie Erasmus+ projekta “See – Our Nature” (Skaties! Mūsu daba!) aktivitātēm. Projektā iesaistītie bērnudārzi jau ir apmainījušies ar iepazīšanās plakātiem “Our New Europe Friends” (Mūsu jaunie draugi Eiropā), kurus var aplūkot katrā partnerskolā. Vienlaikus, skolotājas un bērni turpina iesaistīties projekta aktivitātēs, iesūtot mēneša bildes un organizējot nodarbības par veselību un labklājību.

 

Noformējums bez nosaukuma 2

Jumpravas pamatskolas grupas ir uzsākušas dalību starptautiskā stratēģisko partnerību KA2 Erasmus+ projektā “See – Our Nature!” (Redzi! Mūsu daba!) Nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4. Projekts risināsies no 01.09.2020. līdz 31.05.2022. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 88 020,00 EUR. Projekta mērķis ir sniegt bērniem plašākas zināšanas par dabu, piedaloties āra aktivitātēs un vērojot dabu. Darbojoties ārā, bērni būs aktīvi skolnieki reālā vidē. Šī projekta ietvaros mēs vēlamies nostiprināt saiti bērns-daba caur motivētu mācīšanos un, tai pat laikā, veicinot skolotāju profesionālas kompetences pilnveidošanos. Projektā piedalās 5 bērnudārzi no dažādām Eiropas valstīm: Latvija (Jumpravas pamatskolas PIG), Igaunija (Pirita Lasteaed), Bulgārija (Detska Gardina Detelina grad Pomorie), Kipra (Dimosio Nipiagogeio Lympion), Horvātija (Dječji vrtić Prečko). Projekta kontaktpersonas: Inese Kristapure (Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe).

Erasmus

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt