Erasmus+ projekta “See - Our Nature!” pirmais darbiņš veikts

Pirmsskolas izglītības grupas čakli strādā pie Erasmus+ projekta “See – Our Nature” (Skaties! Mūsu daba!) aktivitātēm. Projektā iesaistītie bērnudārzi jau ir apmainījušies ar iepazīšanās plakātiem “Our New Europe Friends” (Mūsu jaunie draugi Eiropā), kurus var aplūkot katrā partnerskolā. Vienlaikus, skolotājas un bērni turpina iesaistīties projekta aktivitātēs, iesūtot mēneša bildes un organizējot nodarbības par veselību un labklājību.

 

Noformējums bez nosaukuma 2

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravasvsk@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Lielvārdes novads 

LV-5022

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt