Pieejamības rīki

      “Healthy Mind, Body and Environment” (Vesels prāts, ķermenis un vide) Nr 2020-1-FR01- KA229-080395_3. Projekts risināsies no 01.09.2020. līdz 31.09.2022. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 35  298,00 EUR. Projekta mērķis ir atvērt skolēnus apkārtējai pasaulei, iemācot viņiem attīstīties veselīgā vidē, ar veselu prātu veselīgā ķermenī. Skolotāji apgūs jaunus mācīšanas veidus un mācīsies no citu valstu labās prakses piemēriem. Projektā piedalās 5 skolas no dažādām Eiropas valstīm: Latvija, Horvātija, Spānija, Grieķija, Francija. Projekta kontaktpersonas: Eva Ulme (Jumpravas pamatskolas 2. klases skolotāja) un Inese Kristapure (Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe).

Project logo

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies Erasmus+ projekts “Healthy Mind, Body and Environment”

Healthy Mind

Augusta beigās noslēdzās Erasmus+ projekts “Healthy Mind, Body and Environment” nr. 2020-1-FR01-KA229-080395_3, ko īstenojām skolā no 2020. līdz 2023. gadam. Projekta mērķis bija atvērt skolēnu prātus apkārtējai pasaulei, iemācot viņiem attīstīties veselīgā vidē, ar veselu prātu veselīgā ķermenī. Projektā sadarbojoties četrām skolām no dažādām Eiropas valstīm – Francijas, Horvātijas, Grieķijas un Latvijas -, tika uzsākts kopīgs ceļš izglītošanā un pieredzes bagātināšanā.

Projekta ietvaros tika īstenotas 21 skolēnu un 11 skolotāju mobilitātes apmācību pasākumos kā arī tika rīkotas vietējās aktivitātes, aplūkojot trīs galvenās projekta šķautnes – prātu, ķermeni un vidi. Ar šo aktivitāšu palīdzību mums ir izdevies veicināt skolēnu izpratni par visu trīs šķautņu nozīmīgumu. Skolēni ir piedalījušies viktorīnās par vides jautājumiem; ir piedalījušies talkas pasākumos. Esam organizējuši un trenējuši skolēnu ķermeņus daudzveidīgās tabatas nodarbībās, dinamiskās pauzēs, pārgājienos. Projekta ietvaros esam rīkojuši prezentācijas skolēniem, informējot par pārtikas piramīdu un veselīgu pārtiku; veicot vingrinājumus ārpus telpām, esam veicinājuši veselīgu dzīvesveida ieradumu veidošanos. Mēs esam izaicinājuši skolēnu prātus, piedaloties tādās aktivitātēs kā matemātikas izaicinājumi, asprātīgi prāta vingrinājumi, orientēšanās apkārtnē ar uzdevumiem un dažādas galda spēles. Turklāt, piedaloties apmācību pasākumos, mūsu skolēni ir paplašinājuši savas zināšanas par citām valstīm; darbojoties starptautiskās komandās, viņi ir vingrinājuši angļu valodas prasmi kā arī iemācījušies dažus vārdus citās partnervalstu valodās; ir attīstījuši prasmi komunicēt, problēmrisināšanas prasmi. Projekta īstenošanas laikā esam organizējuši tādas vietējās aktivitātes kā Erasmus Dienas un Eiropas dienas mūsu skolā, kas veicināja piederības sajūtu Eiropas kopienai un sadarbības prasmes savā starpā. Esam veicinājuši mūsu skolēnu izpratni par veselīgu prātu, ķermeni un vidi, un rūpes par to. Mēs esam mudinājuši savus skolēnus būt aktīvākiem un kustīgākiem, ņemot vērā, ka šis laikmets neprasa tik lielu kustīgumu no jauniešiem (TV, dators, videospēles utt.); esam rosinājuši interesi iepazīt citas kultūras un valstis, būtu atvērtākiem pret dažādo, kā arī saskatīt līdzīgo.

Projekta laikā tika piedzīvotas arī neparedzētas grūtības (Covid-19 pandēmija), kuru dēļ projekts tika pagarināts par vienu gadu. Tomēr, partneriem sadarbojoties kopā, tika sasniegts projekta mērķis – veicināt skolēnu izpratni par trīs galvenajām projekta šķautnēm, proti, prātu, ķermeni un vidi.

Noslēdzoties projektam esam priecīgi, ka bijām daļa no tā un, draudzīgi sadarbojoties, kopā varējām sniegt daudzveidīgas zināšanas mūsu skolēniem.

 

 

 

Jumpravas pamatskolā aizvadīta noslēdzošā mobilitāte Erasmus+ projektā “Healthy Mind, Body and Environment”

 

No 9. līdz 13.maijam Jumpravas pamatskolā risinājās noslēdzošā mobilitāte Erasmus+ projektā “Healthy Mind, Body and Environment” nr. 2020-1-FR01-KA229-080395_3.

Pirmajā apmācību dienā skolas telpās liela rosība mijās ar dažādu valodu sajaukumu, jo uz apmācību pasākumu bija ieradušies skolēni un skolotājas no Francijas, Horvātijas un Grieķijas. Ieradušos viesus pie skolas sagaidīja deju kolektīva “Rītupīte” dejotāji, aicinot visus uz koncertu. Pēc svinīgās sagaidīšanas mūsu skolēnu – gidu – pavadībā, viesi devās iepazīt skolu un vairākās stacijās pildīt uzdevumus, kas saistīti ar prātu, ķermeni un vidi.

R

Ārzemju draugi tika aicināti iepazīt Jumpravas ciematu, izspēlējot orientēšanās spēli. Pēc tās sekoja mazliet relaksējošāka aktivitāte – katrs dalībnieks apgleznoja sev auduma maisiņu ar Latvijas “spēka” zīmēm, tādējādi rosinot izmantot daudzreiz lietojamus maisiņus un saudzēt vidi. Dienas noslēgumā, pēc kārtīgas darbošanās, visi tika aicināti izkustēties ballītē, baudot kā vietējos, tā ārvalstu gardumus.

Otrajā apmācību pasākuma dienā vairāk pievērsāmies veselīga dzīvesveida ieradumu stiprināšanai. No paša rīta sēdāmies lielajā, baltajā autobusā, lai dotos iepazīt bioloģisko daudzveidību Latvijas purvā. Zinošu gidu vadībā "izslēpojām" Ķemeru tīreli, iepazīstot tajā augošos augus, kā arī uzzinājām par bīstamajām vietām purvā. Tika sarīkotas arī skriešanas sacensības ar slēpēm. Tālāk mūsu ceļš veda uz Mežaparku, pievarējām 203 pakāpienus augšup Dzintaru skatu tornī un ļāvām vaļu visām maņām Baltijas jūras krastā. 

Pēdējā apmācību dienā devāmies uz Lūšu dravu, kuras saimniece Lelde apmācīja disku golfa spēlē, pastāstīja par dravnieka un bišu dzīvi un novadīja medus darbnīcu. Ar saimnieces vēlību visi varēja aplūkot īstu bišu kāri un uzzināt par tajā notiekošo. Turpat pagalma zaļajā norā dalībnieki saņēma sertifikātus un savus pašu apgleznotos auduma maisiņus. Tālāk devāmies iepazīt galvaspilsētas vēsturi tās pārzinātājas Gitas vadībā. Iestājoties vakaram, pienāca laiks atvadīties no draugiem, projekta partneriem. Dzirdējām tikai sajūsmas vārdus par Latvijas skaisto dabu, skolu un prieku par kopā pavadīto laiku. Jāuzteic dalībnieku vēlme komunicēt ar citu valstu pārstāvjiem, apgūstot vārdus un frāzes dažādās valodās.

Ar šo pasākumu noslēdzās mobilitāšu cikls šajā projektā.  Neizsakāmi sirsnīgu paldies sakām visam Jumpravas pamatskolas kolektīvam un skolēniem par līdzdalību, līdzi jušanu. Paldies sakām skolas pavārītēm, kuras parūpējās par dalībnieku izsalkušajiem vēderiem. Paldies Jumpravas iedzīvotājiem par sanestajiem gumijas zābakiem, lai droši varam doties mežā. Bez jums tas viss nebūtu iespējams. Mēs varam būt lepni par savu skolu un komandu!

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

 

 

Jumpravas pamatskolas skolēnu un skolotāju pieredze Erasmus+ projekta

„ Healthy Mind, Body and Environment” mobilitātē Grieķijā

 

2022. gada 1. oktobrī, vēlēšanu naktī, sākas Erasmus+ projekta „Healthy Mind, Body and Environment”, līguma Nr.2020-1-FRO1-KA229-080395_3, dalībnieku Lotes Aperānes, Melānijas Brazules, Ernesta Kristapura, Kitijas Asares, Haralda Kristapura, Evelīnas Silenieces, Martas Mednes, Montas Rammas un skolotāju Ineses Kristapures, Evas Ulmes-Bumbišas un Benitas Jaunzemes ceļš uz Grieķijas otro lielāko pilsētu Salonikiem, lai pēc tam vēl pēc pāris stundām nokļūtu galamērķī- Loutraki ciematā, kur no 2. oktobra līdz 6. oktobrim norisinās kārtējā projekta mobilitāte.

Tā kā turpceļš aizvadīts tumšā naktī, no rīta ar nepacietību gribas aplūkot, kur garais ceļš mūs aizvedis. Lielākajai daļai skolēnu tā ir pirmā sastapšanās ar kalnu panorāmu, no rudens Latvijā esam nokļuvuši tādā mērenā Grieķijas vasarā. Īsa pastaiga pa apkārtni, horvātu un franču grupu sagaidīšana, termālo baseinu iemēģināšana - tā ir sagatavošanās trim galvenajām aktivitāšu dienām.

Projekta būtība - vesels prāts, ķermenis un vide – tiek uzsvērta katrā uzdevumā un darbībā, ko piedāvā Grieķijas skolotāji un skolēni.

Veselība - vietējo augļu programmā, ko sagādājuši skolēnu vecāki. Visas viesošanās laikā priecājamies par izcilu vietējās kopienas sadarbību:

Skola – vecāki - vietējie uzņēmēji - baznīca (mācītājs ar svētību bija klāt visos uzņemšanas pasākumos).

Prāts - skolas apskatē ar katrā kabinetā sarūpēto video atgādinājumu par Grieķijas izcilajiem prātiem, kas aizsākuši Eiropas kultūru un zinātni, piemēram, Hipokrāts, Pitagors, Aristotelis...

Ķermenis, vide - pārgājienā pa kalnu takām, stafetēs sporta stadionā, futbola spēlē vai raksturīgajos grieķu deju soļos.

Tā visa apvienojums - ekskursijā uz Loutreki tuvākajām pilsētām Arideu un Edessu, kur atkal jūtama tūkstošgadīgās vēstures elpa un dabas piedāvātais krāšņums ūdenskritumu formā.

1 diena Griekija

Arī otrajā dienā radoši un atraktīvi tiek vingrināts gan ķermenis, gan prāts. Aizraujošs ir pārgājiens kalnos, kur viena no aktivitātēm ir 15 minūšu gājiens pilnīgā klusumā, liekot lietā visas maņas: redzi, dzirdi, tausti, ožu. Dzirdam, kā šalc ūdenskritumi, čaukst lapas zem kājām, redzam akmeņu krāvumus, klintis, kokus, kas dažviet izskatās tūkstošgadīgi, jūtam vēja pieskārienus.

Pēc tam seko neliela orientēšanās spēle ar prāta vingrinājumiem (saistībā ar veselību, dabu, ekoloģiju). Ķermeņa labsajūtai un prāta nomierināšanai izvēle - termālie baseini vai joga. Pēcpusdienā - skolas direktora stāsts par bišu saimes sarežģīto struktūru, demonstrējot aprīkojumu un bišu karalieni stropā, protams, iedodot pagaršot medu.

Prāta vingrinājumiem, optiskām ilūzijām seko aizrautīgas dejas un apmainīšanās sociālo tīklu adresēm.

Trešdien dodamies ekskursijā uz Salonikiem. Muzejā, kas ierīkots Verginas katakombās, var izjust grieķu senās kultūras un vēstures elpu.

Iespējams, ka Saloniku slavenākā celtne ir Baltais tornis krastmalas promenādē. Tas celts 1430. gadā, tur glabājas bizantisko ikonu kolekcija un vēsturiski eksponāti, no jumta paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un jūru. Lai nodarbinātu citas maņas, seko izbrauciens ar kuģīti pa Termu līci. Tā ir atvadīšanās no skaistajām Grieķijas piedzīvojumu dienām, par kurām tās dalībnieki atsauksmēs raksta: “Mums patika termālie baseini, interesantās sportiskās aktivitātes, skaistie ūdenskritumi, daba, kalni, lieliskā uzņemšana, gribētos atgriezties vēl kādreiz.”

Šīs lieliskās dienas lika mums darbināt visas maņas, relaksēja, informēja, pilnveidoja un bagātināja. No grieķiem gribētos pārņemt viņu viesmīlību un lielisko sadarbību. Lai mums izdodas grieķus, horvātus, frančus tikpat patīkami pārsteigt Latvijā, Jumpravas pamatskolā 2023. gada maijā!

Dalībnieku vārdā skolotāja Benita Jaunzeme

 

 

Jumpravas pamatskolas skolotāju apmācību un skolēnu mācību ekskursija uz Franciju, Bolbec, Erasmus+ projekta ietvaros

 

Laika posmā no 2022. gada 09. maija līdz 13. maijam Jumpravas pamatskolas skolēni Adele Krūzmane, Anete Deduškeviča, Haralds Kristapurs, Evelīna Asare, Agnija Grāviņa, Madara Ivanova un Ernests Kristapurs, kā arī skolotājas Eva Ulme – Bumbiša, Inguna Bodeka un Inese Kristapure Erasmus+ projekta “Healthy Mind, Body and Environment”, līguma Nr. 2020-1-FR01-KA229-080395_3, ietvaros devās uz Francijas pilsētu Bolbeku, lai tiktos ar projekta partneriem no Francijas, Grieķijas un Horvātijas.

9. maija rīts sākās ļoti agri – ap plkst. 4.00 no rīta, tomēr visi, patīkama pārsteiguma gaidās, ar priekpilnām sejām, devās uz Rīgas lidostu. Charles de Gaulle lidostā ieradāmies dienas pirmajā pusē, ceļš līdz Bolbekai ilga vairāk kā trīs stundu garumā. Tā laikā paspējām gan atvilkt elpu, gan gūt pirmos iespaidus par Francijas dabu. Kāda no projekta dalībniecēm uzsver, ka nekad mūžā nebija redzējusi tik daudz pļavu, lauku, fermu un tik daudz govju – tikai braucot pa Normandiju! Tas bija pasakaini!

Turpmākās projekta dienās dalībniekiem tika piedāvātas aktivitātes, kuras attīsta kā ķermeni, tā prātu. Katram bija iespēja apzināt savas stiprās puses un uzlabot komunikāciju ar citu valstu dalībniekiem. Katru dienu skolēni varēja izmēģināt jaunas spēles un rotaļas – gan interaktīvas, gan sadarbību veicinošas, gan prātu attīstošas.

9 10052022 Bolbec

Vienā no projekta dienām ciemojāmies pie pilsētas mēra, apmeklējām Tekstila muzeju, kurā uzzinājām kā top dažādi tekstilizstrādājumi.

Skolēnu vārdiem brauciens uz Franciju bija lielisks un atmiņā paliekošs, kā arī pieredze bija vērtīga un emocijām pilna, īpaši tāpēc, ka neviens no dalībniekiem iepriekš Francijā nebija bijis. Skolēnus patīkami pārsteidza tas, ka franči rūpējas par apkārtni – daudzi produkti bija videi draudzīgi un pārstrādājami. Plašie lauki un veco stilu mājas radīja rezonansi un atgādināja par Latviju. Daba Francijā šķita jau pasteigusies pāris soļu uz priekšu – viss zaļš un ziedošs – bija sajūta, ka esam ieradušies vasarā.

Pastaigas pa pilsētām – Bolbeku, Etretat, Parīzi un citām vietām bija apbrīnojami skaistas. Īpaši elpu aizrāva varenā Ziemeļjūra un skaistās Etretat klintis, kuras bija kā izaicinājums ikvienam pastaigas dalībniekam. Lai baudītu šo krāšņumu, projekta dalībnieki devās ceļā ar drezīnu – kāds baudīja košo apkārtni, bet kāds rūpējās par transportlīdzekļa vadīšanu.

Par brīnumu, Parīze skolēniem negāja tik ļoti pie sirds, iespējams tāpēc, ka nebija iespējas doties Eifeļa tornī, bet tas būs kā labs iemesls vēlreiz atgriezties gleznainajās Parīzes ielās. Un tomēr nelielu ieskatu Parīzes plašumā, greznajā arhitektūrā un laipnajos cilvēkos deva pastaiga pa pilsētas ielām un izbrauciens ar kuģīti pa Sēnu.

Kādai no dalībniecēm visvairāk sirdī paliks Bolbeka – zaļa, ziedu un svaiguma smaržas ieskauta, saulaina, putnu dziesmām bagāta un mierīga pilsētiņa – tas bija skolnieces pirmais iespaids pēc 3,5 stundu garā brauciena uz Bolbeku. Ak, kā skolēniem gribētos, lai katru trešdienu Latvijā ir Francija, jo franču skolēniem trešdiena ir brīvdiena!

Skolēniem patika iepazīties ar citu tautu skolēniem un uzzināt vairāk par viņu valodu, kultūru, ēdieniem. Kāds, sevi pasludinot par izvēlīgu ēdāju, atzina, ka frančiem ir ļoti gards ēdiens. Ierodoties pirmajās brokastīs Jules Ferry skola dalībniekiem piedāvāja tādus franču cienīgus ēdienus kā sviesta kruasānus, „Pain au Chocolat”, „Pain Aux Raisins” un „Flan Patissier”, kuri bija ļoti gardi!

Kopumā Francijā jutāmies mājīgi, laipni uzņemti. Laiku pavadījām pilnvērtīgi un ļoti jautri, tāpēc noteikti šo pieredzi atzīstam kā ļoti produktīvu un saistošu.

Mobilitāte uz Franciju bija lielisks piedzīvojums, jaunu iespaidu gūšana, kā arī dažu skolēnu pēdējā mobilitāte ar Jumpravas pamatskolas bērniem un skolotājiem, tāpēc šie skolēni ir pateicīgi par doto iespēju!

Paldies ikvienam projekta dalībniekam par īpašo mirkļu uzburšanu mobilitātes laikā!

Jumpravas pamatskolas skolotāja

Eva Ulme-Bumbiša

 

 

 

 

 

Jumpravas pamatskolas skolēnu un skolotāju mobilitāte uz Horvātiju

 

No 2022. gada 6. marta līdz 2022.gada 11. martam Jumpravas pamatskolas skolēni Lauma Langrāte, Līga Balgalve, Evelīna Sileniece, Rūdis Plaudis, Nikola Kiseļova, un Evelīna Rutkovska, kā arī skolotājas Eva Ulme - Bumbiša un Inguna Bodeka #ErasmusPlus projekta “Healthy Mind, Body and Environment” ietvaros devās uz Horvātijas pilsētu Glinu, lai tiktos ar projekta partneriem no Francijas, Grieķijas un Horvātijas. 

9

Turpinājumā neliels ieskats projekta aktivitātēs un piedzīvojumos kopā ar jauniegūtajiem draugiem. 

Ar patīkamu satraukumu ierodamies Rīgas lidostā, lai jau pavisam drīz uzsāktu ilgi gaidīto ceļojumu. Lai nokļūtu Horvātijā, priekšā gaidāms ilgs ceļš – cauri Frankfurtei – bet dalībnieki par to neraizējās. Laiks pagāja nesteidzīgi – viegli orientējoties norādēs un cilvēku burzmā. 6. marta vakarā ieradāmies Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā, kur mūs laipni sagaidīja mūsu projekta koordinators Zorans un pavadīja uz viesnīcu Sisakā. 

Nākamās divas dienas pavadījām Osnovna škola Glina, kur iesaistījāmies dažādās radošās, atraktīvās, pamācošās un izklaidējošās aktivitātēs, kas saistītas ar projekta tēmu. Kā dažas no aktivitātēm, kuras vislabāk palikušas atmiņā, bija „Croatian class 101”, kuras ietvaros apguvām horvātu valodas pamatus un savstarpēji dalījāmies arī ar mūsu valodu pamatiem un īpatnībām. Secinājām, ka mūsu valodā ir dažas līdzības ar horvātu valodu. Piemēram, skaitļa vārds „četri” gan horvātu, gan latviešu valodā tiek rakstīts un izrunāts vienādi. Noskaidrojām arī katras valsts valodas garāko vārdu. Kādam tas bija medicīnisks termins, kādam – dzīvnieks. 

Vēl viena īpaša aktivitāte, ar nosaukumu „Art eco”, lika noprast kā radošā un praktiskā veidā izmantot otrreizējos materiālus rotu izgatavošanā. 

Sportiskas aktivitātes plašajā sporta zālē pierādīja, ka veiklība, attapība, spēks, sadarbība var saliedēt mūsu projekta komandas dalībniekus vēl vairāk. 

Kā liels pārsteigums mums bija horvātu piedāvātais turnīrs ar nosaukumu „Čovječe, ne ljuti se!”, kas izrādījās mums visiem labi zināmais „Riču Raču”. Arī frančiem un grieķiem šī spēle un tās noteikumi bija zināmi. 

Noslēdzošajā projekta aktivitāšu dienā devāmies iepazīt Zagrebu – tās spilgto pilsētvidi, vēsturi, apskates vietas. Ekskursijas gaitā iegriezāmies arī vietējā ilūziju muzejā. Tas bija varens sprādziens mūsu domāšanai. Kā un kāpēc tas ir iespējams? Kā darbojas lietas? Kā to var izskaidrot? - šādus un vēl citus jautājumus uzdeva projekta dalībnieki. 

Šajā laikā iepazinām vietējos skolēnus, valodu, mācību procesu, ēdienu un kultūru. Cauri piesātinātajām dienām paguvām iemācīt mūsu horvātu draugiem Latvijā iecienītas kāršu spēles, kā arī uzzinājām, kādas kāršu spēles spēlē Horvātijā. Draudzīgi apspriedām kopīgo un atšķirīgo mūsu mācību procesā un vērtēšanas sistēmā. Bijām izbrīnīti, ka skolēni mācās divās maiņās – reizēm tie var pagulēt ilgāk, bet reizēm ieplānot atpūtu pēcpusdienā. Pašgatavots un veselīgs burgers vakariņās? Kāpēc gan ne! Bijām patīkami pārsteigti par ēdienu piedāvājumu katrā no ēdienreizēm. 

Kopumā šo pieredzi atzīstam kā ļoti noderīgu un nepieciešamu, jo tikai kopā varam mācīties un apgūt ko jaunu, iegūt jaunus draugus no dažādām pasaules vietām, paplašināt savu redzesloku un atsvaidzināt gan iegūtās zināšanas, gan angļu valodas prasmes.

Paldies mūsu skolotājām par iespēju piedalīties projektā!

Horvātijas mobilitātes dalībnieki

 

Jumpravas pamatskolas skolotājas dodas pieredzes apmaiņā uz Horvātiju.
 
 
Jumpravas pamatskolas skolotājas Inese Kristapure, Andra Bodeka un Inguna Bodeka no 2021. gada 8. līdz 11. novembrim tikās ar partneriem no Grieķijas, Horvātijas un Francijas Erasmus+ projekta “Healthy Mind, Body and Environment” (Vesels prāts, ķermenis un vide) nr. 2020-1-FR01-KA229-080395_3 pirmajā apmācību pasākumā Glinas pamatskolā (Horvātija).
 0 pie Horvフijas skolas
Apmācību pasākuma ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar Horvātijas izglītības sistēmu. Skolēni bija sagatavojuši muzikālus priekšnesumus, lai pasākuma viesi varētu labāk iepazīt Horvātu tautas mūzikas instrumentus, tradicionālās dziesmas, dejas un tautastērpus. Partnerskolas prezentēja līdz šim projekta ietvaros paveikto. Prof. dr. sc. S. Kalambura vadīja lekciju par ekoloģisko situāciju pasaulē un iespējām to uzlabot. Tam sekoja radošā darbnīca par materiālu otrreizējas izmantošanas iespējām.
 

Glinas pamatskolas skolēni citvalstu delegācijām izrādīja skolu un epazīstināja ar savām ikdienas gaitām. Skolēnu vadībā tika apgūti Horvātu valodas pamati. Pēcpusdienā kopā ar prof. A. Žnidareca Čučkoviča tika veiktas dažādas aktivitātes par tēmu “vesels ķermenis” un, dalībvalstis apmainījās ar savu pieredzi, meklējot jaunus veidus kā veicināt pusaudžu iesaisti aktivitātēs.
 
Mobilitātes laikā tika pārrunāta turpmākā projekta gaita un pieredzes apmaiņas braucieni kopā ar skolēniem. Ar pozitīvās domāšanas pamatiem dalībniekus iepazīstināja prof. P. Fields.
 
Mobilitātes laikā tika iegūta unikāla pieredze un jaunas idejas turpmākajam darbam. Tā bija iespēja gūt ieskatu citu valstu izglītības sistēmā un satikties ar savas jomas profesionāļiem. Šo projektu raksturo prieks, pozitīvisms, zināšanas un enerģija! Gaidām, kad varēsim partnerus uzņemt Jumpravas pamatskolā! Darbs turpinās! #ErasmusPlus
Inguna Bodeka
Jumpravas pamatskolas pedagoga palīgs

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt