Jumpravas pamatskola ir uzsākusi dalību Erasmus+ stratēģisko skolu partnerības apmaiņas projektā “Our Password: 21st Century Skills” (Mūsu parole: 21. gadsimta prasmes) Nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3. Projekts risināsies no 01.09.2020. līdz 31.09.2022. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 155 890,00 EUR. Projekta mērķis ir palielināt skolēnu motivāciju apmeklēt skolu, samazināt kavēto dienu skaitu un uzlabot skolotāju prasmes, attīstot un daloties ar labās prakses piemēriem. Kā arī uzlabot skolēnu spēju sadarboties un sadzīvot ar vienaudžiem un skolotājiem, veicināt priekšlaicīgu skolas pamešanas samazināšanos. Projektā piedalās 6 skolas no dažādām Eiropas valstīm: Latvija (Jumpravas pamatskola), Austrija (VS Lavant), Turcija (Kizilisali Ilkokulu), Ungārija (Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája), Itālija (Istituto Comprensivo Torquato Tasso), Polija (Zespol Szkol w Wasoszu). Projekta kontaktpersonas: Evija Kozlovska, Jumpravas pamatskolas 3. klases skolotāja. Inese Kristapure, Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe.

Erasmus

 

Noslēdzies Erasms+ projekts “Our Password: 21st Century Skills”

Our Password

Erasmus+ projekts “Our Password: 21st Century Skills” risinājās no 2020. gada 1.septembra līdz 2023. 31.augustam, piedaloties sešām partnerskolām no Turcijas, Austrijas, Itālijas, Ungārijas, Polijas un Latvijas. 

Projekta mērķis bija attīstīt skolotāju prasmes un kompetences, kas veicinātu skolēnu radošumu, kritisko domāšanu, problēmrisināšanas prasmes un sadarbības prasmes ar citiem skolēniem, tai skaitā, paaugstinātu mācību motivāciju, izmantojot skolā ieviestās efektīvas mācību metodes.

Atbilstoši mūsu laikmeta digitālajām vajadzībām, STEAM ir viena no svarīgākajām metodēm, kas atbilst šīm vajadzībām. Tāpēc projekta ietvaros skolotāji apmainījās ar inovatīvām metodēm, attīstīja un pilnveidoja tās 21. gadsimta prasmes, kas ir svarīgas, lai sagatavotu skolēnus mūsdienu pasaulei. Tāpat projekta ietvaros skolotāji apguva daudzveidīgas metodes skolēnu motivēšanai mācīties, pozitīvas skolas atmosfēras radīšanai. Projekta laikā tika veicināta interese par 21.gadsimta prasmēm, tā, lai skolotāji spētu tās nodot tālāk, bet skolēni spētu tās pielietot. Tika attīstītas skolotāju un skolēnu digitālās kompetences, kā arī svešvalodu prasme.

Projekta mērķi tika sasniegti, īstenojot vairākas vietējās aktivitātes un dodoties apmācību braucienos. Piedaloties vietējās aktivitātēs, skolēni padziļināja zināšanas un pilnveidoja IT prasmes, angļu valodas prasmes, pasākumu organizēšanu u.c. Savukārt tādu notikumu ieviešana skolā kā ErasmusDays, Europe Day veicināja piederības sajūtas veidošanos Eiropas kopienai. Piedalīšanās Programēšanas nedēļas aktivitātēs un Droša interneta aktivitātēs veicināja izpratni par dažādu IT rīku lietošanu un drošības pasākumiem internetā. Ne mazāk svarīgs notikums bija riteņbraukšana, vēršot uzmanību uz veselīga dzīvesveida ieradumu veicināšanu. “Pūķu festivāls” lieliski attīstīja sadarbības prasmes, vienlaikus neapzināti mācoties viens no otra. Piedalīties varēja visi, kas izrādīja interesi. Veicinot skolēnu radošumu ar “Foto konkursa” palīdzību, vienlaikus tika attīstītas arī digitālās prasmes.

Pateicoties šim projektam esam lielāku uzmanību sākuši pievērst skolēnu programmēšanas prasmju attīstībai, un dažādu digitālo rīku pielietošanai dažādos mācību priekšmetos, padarot mācību procesu mūsdienīgāku, pievilcīgāku skolēniem un veicinot viņu motivāciju mācīties un apgūt jaunas prasmes. Skolotāji ir uzkrājuši jaunu ideju, metožu bagāžu, kuras pielieto ikdienas darbā ar skolēniem, lai attīstītu skolēnos prasmes, kuras viņus sagatavos 21.gadsimtam.

Projekta ietvaros ir izveidota mājas lapa https://ourpsw21stcenturys.wixsite.com/ourpsw21, kurā ievietoti arī citi projekta rezultāti, kā piemēram, “Mobilitāšu aktivitāšu rokasgrāmata”, “Dzīves prasmju ceļvedis skolotājiem” u.c. projektā veiktās aktivitātes.

 

 

 

Aizvadīta projekta noslēdzošā mobilitāte Polijā

 

century

No 26. līdz 30.jūnijam Jumpravas pamatskolas skolotājas Evija Kozlovska, Diāna Grāviņa, Līga Beļinska un Olita Birova devās uz projekta “Our Password: 21st Century Skills” noslēdzošo apmācību pasākumu, kurš risinājās Zespol Szkol Wasoszu, Polijā. Tikšanās tēma – skolotāja dzīves prasmes.

Vizītes laikā skolotāji piedalījās dažādās darbnīcās, attīstot prasmes un kompetences, kā piemēram, “Ievads mūzikas radīšanā”, “Nākotnes laboratorija”, “Veselīgas komunikācijas prasmes”, “Relaksācijas nodarbības”, “Kā tikt galā ar uztraukumu”, “Emociju stāsti” u.c., Darbnīcu laikā tika paplašinātas skolotāju zināšanas, kuras noderēs ikdienas darbā ar skolēniem. Pēc katras darbnīcas tika rīkotas diskusijas un “prāta vētras” aktivitātes, kas ļāva saredzēt vēl pilnveidojamo. Tikšanās laikā tika iepazīta arī Polijas vēsture un kultūra.

Noslēgumā, izvērtējot projekta ieguvumus, visi dalībnieki vienisprātis piekrita, ka projekts noritējis veiksmīgi, neskatoties uz pandēmijas Covid-19 uzlikto pārbaudījumu. 

Partneri secināja, ka projekta beigas nebūt nenozīmē sadarbības beigas. Projekta ietvaros esam stiprinājuši Eiropas pedagogu kopienu un izveidojuši veiksmīgus pamatus turpmākām sadarbības iespējām.

 

 

 

Erasmus+ projekta “Our Password: 21st Century Skills” mobilitāte uz Itāliju, Latinu

 

Šoreiz, laikā no 2023.gada 16.aprīļa līdz 2023.gada 23.aprīlim, Erasmusprojekta “Our Password: 21st Century Skills”, līguma nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3, ietvaros Jumpravas pamatskolas skolotājas Evija Kozlovska, Līga Beļinska, Olita Birova, Jana Rutmane un direktora vietniece Diāna Grāviņa devās uz Istituto Comprensivo Torquato Tasso (https://www.ictassolatina.edu.it/) saulainajā Itālijas pilsētā Latinā. Mobilitātes laikā tās dalībnieki guva pieredzi un ieskatu Itālijas izglītības iestādes IC Torquato Tasso darbā. 

Šī skola bērniem nodrošina izglītību sākot no pirmsskolas līdz pamatskolai, tās infrastruktūru veidota no trīs ēkām. Mobilitātes laikā skolotājas iepazinās ar visām šīm skolas daļām, katrā no tām piedalījās Itālijas kolēģu sagatavotās darbnīcās.

2 ItÉlija

 

Itālijas kolēģes Anna Lauria un Maria Pia bija parūpējušās par ļoti bagātīgu un piepildītu projekta mobilitātes nedēļu.

Katrā skolas ēkā skolotājus no Polijas, Latvijas, Ungārijas, Austrijas un Turcijas ar sirsnīgiem priekšnesumiem sagaidīja un pārsteidza itāļu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi. Skolas vadītāja un projekta komanda prezentēja Itālijas izglītības sistēmas struktūru. Mobilitātes dalībnieki no pirmdienas līdz piektdienai piedalījās dažādās darbnīcās - interaktīvā programmēšana, aktivitātes ķermeņa un prāta labsajūtai, gaisa pūķu dizains, “Learning apps”, mācību uzdevumu veidošana (https://wordwall.net/) un ķermeņa perkusija. Šajās nodarbībās gūts arī pilnvērtīgs ieskats Itālijas skolas darba organizācijā, tajā skaitā iekļaujošās izglītības nodrošināšanā un skolotāju darba metodikā, atbilstoši projekta uzdevumiem.

Paralēli darbnīcām projekta dalībnieki izzināja un bagātināja savas zināšanas par Itālijas kultūrvēsturi, ģeogrāfiju un tradīcijām. Romā “Circus Maximus” skolotāji ar 3D tehnoloģiju palīdzību iejutās antīko romiešu vidē. Papildus Itālijas projekta koordinatores noorganizēja iespēju apmeklēt Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti (https://www.liceoartisticolatina.edu.it/ ), kurā skolēni apgūst vizuāli plastisko mākslu un audiovizuālo mediju profesijas. Šī skola piedāvā arī apgūt tādu senu arodu kā restaurators, kas ir viena no nedaudzajām šādām izglītības iestādēm Itālijā. Skolas administrācija sniedza ieskatu ne tikai skolēnu apmācību procesā, bet arī tajā, kā skolēniem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku ārpus stundām un starpbrīžos.

Paldies Itālijas komandai un projekta koordinatorēm Anna Lauria un Marija Pia par ieguldīto darbu.

 

 

 

Pieredzes apmaiņas un apmāčibu brauciens uz Turciju, Silifki, Erasmus+ projekta

“Our Password: 21st Century Skills”, līguma Nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3, ietvaros

 

Erasmus+ projekta “Our Password: 21st Century Skills”, līguma nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3, ietvaros, laikā no 2022. gada 15.oktobra līdz 25.oktobrim Jumpravas pamatskolas skolotājas Līga Beļinska un Evija Kozlovska piedalījās pedagogu īstermiņa pieredzes apmaiņā Turcijā, Silifke.

Skolotāju pieredzētais šajā mobilitātē:

“Pirmā mobilitātes diena mūs priecēja ar viesmīlību un sirsnību. Kizilísali ílkokukulu mazie skolēni sagaidīja mūs tērpušies nacionālajos tērpos ar deju. Mūsu sirdis aizkustināja un saviļņoja bērnu patiesie un sirsnīgie priekšnesumi. Skolas direktors Mustafa Sezgina kopā ar savu komandu rūpējās par saviem viesiem no Itālijas, Austrijas, Ungārijas, Polijas un Latvijas. Iepazinām skolu un izjutām neviltoto sirsnību un draudzību. Pēc oficiālās uzņemšanas, devāmies uz Atayurt ortaokulu, skolu, kurā lielu loma tiek piešķirta programmēšanai un robotikai. Skolēni bija sagatavojuši savus pētījumus par moderno tehnoloģiju ietekmi un jēgpilnu to izmantošanu savā vidē. Arī mums tika dota iespēja darboties un izmēģināt dažādas programmēšanas vides.

Visas Turcijas mobilitātes dienu aktivitātes bija pārdomātas, sasaistītas ar projekta mērķi un uzdevumiem:

Valsts izglītības un pētniecības un attīstības nodaļas centrā, Mersinas pilsētā darbojāmies praktiski un izzinājām robotizēto kodēšanu un skatījāmies prezentāciju par 21. gadsimta prasmēm un mākslīgo intelektu.

Jautra un interesanta izvērtās aktivitāte Kizkalesi pilsētas Vidusjūras krastā. Izmantojot pirmos soļus programmēšanā un algoritmu veidošanā ar spēles elementiem, mēs atminējām Turcijas Republikas dibinātāja Mustafa Kemal Ataturk vēstījumus: “ Our true mentor un life is science”, “Peace at home and peace in the World”. Mēs guvām jaunas un interesantas idejas, kuras noteikti izmantosim savā mācību procesā.

Līga ar robotu

Kādā no dienām bijām uz oficiāla tikšanos ar Silifkes pilsētas gubernatoru. Gubernators Abduhall Aslaner uzņēmu mūs savā mērijā. Mēs degustējām Silifkes eko jogurtu, kas ražots ar tradicionālajām metodēm no kazas piena. Apmainījāmies dāvanām, teicām sirsnīgus paldies vārdus un izteicām lielu atzinību par Turcijas komandas un vietējo iedzīvotāju sirsnību un viesmīlību.

Viesojāmies arī Silifkes Zinātnes vidusskolā, kur guvām ieskatu un izmēģinājām sarežģīto Web 2 lietotni Lumi. Viesojāmies Silifkes Aziz SANCAR Zinātnes centrā, baudījām daudzpusīgas un izzinošas aktivitātes - sasveicinājāmies ar robotu, ražojām elektrību, klausījāmies savos sirdspukstos, atsaucās atmiņā Pitagora teorēmu, vērojām zvaigznes un pabijām citā dimensijā. Pusdienas baudījām Tāśucu profesionālajā vidusskolā, kuras bija sarūpējuši šīs skolas audzēkņi.

Projekts noslēdzās ar jautrām un sirsnīgām svētku vakariņām un sertifikātu izsniegšanas ceremoniju.

Vakarā noslēgumā Latvijas komanda pateicās par fantastisko, rūpīgi izplānoto nedēļu Turcijā ar vārdiem: “Mums nav vajadzīgi milijoni naudas izteiksmē. Mūsu miljons ir iegūto draugu sirds siltums, rūpes, patiesa draudzība un mīlestība. Mūsu milijons ir dāvāts citrons un mandarīns no mājas dārza, mūsu milijons ir sniegta silta sega, kad Tev kļūst auksti, mūsu milijons ir dāvāta, pašu dārzā audzēto, saujiņa riekstu, mūsu milijons ir nokļūt ģimenēs, kurā tiek pasniegta ar

mīlestību gatavota maltīte.

Lielu paldies sakām mūsu projekta koordinatorei Inese Kristapure, skolotājām Evijai Kozlovskai un Līgai Beļinskai.

Paldies visai Turcijas komandai par rūpīgi plānoto nedēļu.”

 

 

 

Jumpravas pamatskolā uzņemti pirmie ārvalstu viesi Erasmus+

projekta“Our password: 21st century skills” ietvaros

No 2022. gada 8. līdz 12.augustam Jumpravas pamatskolā tika piedzīvots vēl nebijis notikums – skolā viesojās piecas Erasmus+ projekta “Our password: 21st century skills”, nr. 2020-1-AT01-KA229-078145_3 partnerskolu delegācijas no Austrijas, Turcijas, Polijas, Itālijas un Ungārijas.

Pirmdien, 8.augustā, viesus iepazīstinājām ar skolu un tās apkārtni, dalījāmies ar savu pieredzi ikdienas skolas dzīvē un mācību darbā. Saņēmām komplimentus par skaisto un plašo skolu. Skolotājas Evija Kozlovska un Līga Beļinska bija sagatavojušas īpašu nodarbību ar projekta ietvaros iegādātajiem Photon robotiem (https://jaunumi.lielvards.lv/video-stasts-photon-3de8553d498f ). Ar to palīdzību pasākuma dalībnieki apguva pirmos vārdus un frāzes latviešu valodā un guva ieskatu par šādu un līdzīgu ierīču lietošanas iespējām mācību stundās, kas skolēnu vecumposmam atbilstošā formā ļauj apgūt pirmās un arī padziļinātas programmēšanas prasmes.

Tālāk mūsu ceļš veda uz Jumpravas dzelzceļa staciju, kur sēdāmies vilcienā un devāmies uz novada centru – Ogri, lai aplūkotu vienu no pasaulē labākajām publiskajām bibliotēkām un iepazītos ar mūsdienīgajiem, apkārtējai videi draudzīgajiem risinājumiem tajā. Bibliotēkā mūs sagaidīja arī jauns “apmeklētāju pieņēmējs” – mākslīgā intelekta tehnoloģiju vadīts cilvēkveidīgs robotiņš, kurš spēj sasveicināties un sniegt atbildes uz dažādiem ar bibliotēku saistītiem jautājumiem. Projekta mobilitātes dalībnieki atzina, ka dažādu jauno tehnoloģiju piedāvājums bibliotēkai palīdz piesaistīt vairāk jauno lasītāju, bibliotēkai ir jāsaglabā kultūras un tehnoloģiju centra statusu arī gados jaunu cilvēku vidū.

25ADDCE9 5923 4FCC B6F6 BE9FE0A53899

Skatīt foto galeriju

Ogres bibliotēkā projekta dalībnieki tika iepazīstināti ar to, cik plašas iespējas tā piedāvā Ogres novada iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem un skolu skolēniem.

Turpat pie Ogres Centrālās bibliotēkas pasākuma dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs. Savā uzrunā I. Grigorjevs atzina, cik svarīgs ir laimīgs skolotājs, jo laimīgs skolotājs motivē savus skolniekus mācīties, veido emocionāli labvēlīgu vidi, kurā skolēni jūtas droši un ir atvērti jaunām zināšanām un prasmēm. Projekta dalībnieki atzina, ka Ogres novada izglītības nostādnes ir ļoti mūsdienīgas un skolēnu vispārējās kompetences veicinošas, vēlēja mums izdošanos arī nākotnē.

21.gadsimta prasmes neietver sevī tikai mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu, bet arī veco, labo, derīgo un izmantojamo prasmju saglabāšanu. Otrdienas aktivitātēs centāmies apvienot šīs abas. Izmantojot dažādas atrašanās vietu noteikšanas tehnoloģijas, viesiem tika dots uzdevums atrast noteiktus punktus Jumpravas pagastā, tādējādi ar velosipēdiem apbraukājot un iepazīstot Jumpravas pagastu un gūstot pieredzi šādu aktivitāšu iesaistei mācību procesā, jēgpilni izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Paviesojāmies Gaiļu dabas takās, kur lielu sajūsmu Turcijas delegācijas pārstāvjiem radīja “gaileņu pļavas” atrašana un vēlāk pirmais piedzīvojums sēņu degustēšanā. Dienas otrajā pusē devāmies pie Jumpravas pamatskolas bijušā audzēkņa Māra Plūmes uz viņa ģimenes radīto sidra darītavu. Māris apzināti savu uzņēmumu veidojis tieši savā dzimtajā ciematā, dzimtas īpašumā Jumpravā. Viesi ekskursijas noslēgumā izbaudīja arī Māra Plūmes ģitāras spēli.

Trešdien, 10.augustā, pasākuma dalībniekus iepazīstinājām ar Latvijas zaļo dabu un zilo jūru, dodoties garā pārbraucienā uz Baltijas jūras Kurzemes rietumu piekrasti, Dižjūru. Tā kā ceļš bija garš, dalībniekiem tika piedāvāta iespēja sekot līdzi mūsu atrašanās vietai interaktīvā maršruta kartē, kas bija papildināta ar informāciju par vietām, uz kurieni dodamies. Ceļojuma laikā apmeklējām pirmo vecāko saglabājušos navigācijas būvi Latvijā – Ovišu bāku. Pēc bākas sekoja bijušās Padomju armijas pilsētiņas apmeklējums, kurā atrodas Irbenes radioteleskops, kas šobrīd Ventspils augstskolas entuziastu daudzgadēja darba rezultātā ir pārtapis par modernu kosmosa izpētes centru, Ventspils Starptautisko radioastronomijas centru. Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra uzdevumi ir veikt fundamentālus pētījumus astronomijā un astrofizikā un lietišķus pētījumus kosmosa tehnoloģiju jomā.

Pēc Irbenes radioteleskopa apmeklējuma bija pienācis laiks garākai pastaigai gar Baltijas jūras, kā saka vietējie, Dižjūras krastu. Divu stundu gājiens gar to katram ekskursijas dalībniekam ļāva sajust Latvijas dabas pirmatnīgo, vienkāršo skaistumu, emocionāli uzlādēties nākamajam darba cēlienam ar skolēniem un iespējams arī iedvesmoties mācību ekskursiju un pārgājienu veidošanā.

Ceturtdienas rītu uzsākām ar projekta komandas sanāksmi, lai pārrunāto šajā nedēļā paveikto un saplānotu turpmāk kopīgi veicamos darbus, lai veiksmīgi īstenotu projektā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Pēc sanāksmes visi kopīgi devāmies uz ģimenes uzņēmuma “Skrīveru pārtikas kombināts” ražotni, kur katrs varēja izmēģināt konfekšu “Gotiņa” ietīšanas tehniku. Pēc labi padarīta darba nodevāmies prāta spēļu - milzu dambretes un šaha turnīriem uzņēmuma pagalmā.

Apmācību pasākuma laikā dalījāmies pieredzē par medijpratību, drošu un jēgpilnu digitālo tehnoloģiju izmantošanu, akcentējot emocionāli labvēlīgas vides veidošanu, skolēnu sadarbības veicināšanu, vides un kultūrizglītību. Katras projekta mobilitātes dienas aktivitātēs tika iekļauti dažādi uzdevumi un rīki, kas to dalībniekiem demonstrēja, kā dažādas mūsdienu tehnoloģijas jēgpilni un interesanti iekļaut mācību procesā.

Laika apstākļi bija mums labvēlīgi un izdevās viss iecerētais. Sakām sirsnīgu paldies ikkatram, kurš mums palīdzēja, lai viss notiktu, kā plānots.

Īpašs paldies ģimenēm, kuras aizdeva velosipēdus, lai veiksmīgi varam realizēt aktivitāti ar atrašanās vietas meklēšanu.

Milzīgs darbs ir paveikts. Esam guvuši pirmo, neatņemamo pieredzi šādu pasākumu organizēšanā. Paldies visai Jumpravas pamatskolas Erasmus+ komandai Diānai Grāviņai, Inesei Kristapurei, Evijai Kozlovskai, Anitai Kančai, Olitai Birovai, Anitai Stepiņai, Evitai Pukstei, Līgai Beļinskai, pavārei Inesei un viņas komanda!

 

Projekta koordinatore Evija Kozlovska

un direktora vietniece Diāna Grāviņa

 

 

Jumpravas pamatskolas pedagogu pieredzes apmaiņas un apmācību brauciens

uz Austriju, Lavant (Volksschule Lavant) un Lienz

2022. gada 20. marta rītā Jumpravas pamatskolas metodiķe un Erasmus+ projektu koordinatore Inese Kristapure, sākumskolas skolotāja un projekta koordinatore Evija Kozlovska, direktora vietniece mācību darbā, direktora p.i. Diāna Grāviņa, skolotājas Olita Birova un Anita Stepiņa devās uz Austriju, Lavant, ERASMUS+ skolu partnerības projekta “Our Password: 21st Century Skills””, līguma Nr.: 2020-1-AT01-KA229-078145_3, ietvaros, lai piedalītos kalnu ieskautā ciematā Lavant esošās sākumskolas (Volksschule Lavant) direktora, skolotāja un galvenā šī projekta koordinatora Walter Schneider organizētajās pedagogu pieredzes apmaiņas aktivitātēs.

Mobilitātē piedalījās skolotāji un skolu administrāciju pārstāvji no Ungārijas, Polijas, Turcijas, Itālijas un Latvijas. Šajā projektā šī bija otrā mobilitāte, daļa tās dalībnieku jau bija savstarpēji pazīstami, kas būtiski veicināja gan savstarpēju komunikāciju, gan pieredzes apmaiņas aktivitāšu rezultātus. 

21032022 04

Pirmajā dienā skolas direktors un projekta galvenais koordinators Walter Schneider iepazīstināja ar nelielo kalnu ciematu un tajā esošo skolu, un saviem skolēniem. Šajā skolā mācās aptuveni 30 skolēni. Skolas direktors atzīmēja pašvaldības atbalstu šīs skolas saglabāšanā, sākumskolas nepieciešamību būt pēc iespējas tuvāk skolēna dzīves vietai, uzsvēra mazo skolu priekšrocības un ieguvumus.

Skolas prezentācijā Volksschule Lavant skolēni ar dziesmu un radošu priekšnesumu palīdzību izstāstīja projekta dalībniekiem savas un savas skolas galvenās vērtības, neatstājot bez ievērības kara situāciju Ukrainā. 

Katras dalībvalsts (Polijas, Turcijas, Ungārijas, Itālijas un Latvijas) pārstāvji bija sagatavojuši priekšnesumu bērniem, savas tautas dziesmu un/vai deju. Latvijas grupa demonstrēja latviešu tautas rotaļu “Tūdaliņ, tāgadiņ”, pēc priekšnesuma dejot tika lūgti arī skolēni, kas radīja papildu prieka un savstarpējas sapratnes dzirksti.

Nedēļas gaitā Austrijas, Lavant sākumskolas, viesi, projekta dalībnieki, iepazinās arī ar skolai līdzās esošo moderno bērnudārzu, ar tā attīstošo vidi, kurā mazie Lavant iedzīvotāji mācās mācīties, saskatīt un saprast apkārtējo vidi un savu vietu tajā. 

Projekta dalībniekiem pašiem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus gan kalnā kāpšanā ar īpašām sniega kurpēm, gan no vietējo aitu vilnas filcējot skaistu dekoru, kas nebūt nepadevās tik viegli, gan kopīgi darboties semināros. Šie uzdevumi palīdzēja saprast, ka arī eksperimentējot, paļaujoties uz savu līdzšinējo pieredzi ar nelielu atbalstu un līdzās esošo palīdzību, sadarbojoties, visi kopā spējām paveikt un/vai radīt ko savu, nepieredzētu, jaunu.

Nedēļās gaitā mobilitātes dalībnieki Nußdorf-Debant vidusskolā (Mittelschule Nußdorf-Debant) piedalījās seminārā par dažādu lietotņu izmantošanu mācību procesā, tā gatavošanā un uzraudzībā. Semināru vadīja divi šīs skolas skolotāji un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) mentori. Tika atzīmēta lielā nozīme skolēniem ar šo tehnoloģiju palīdzību mācīt mācīties. Jo īpaši pēdējos mācību gados, kad esam spiesti mācīt un mācīties attālināti, šīs lietotnes sniedza būtisku atbalstu un ir veiksmīgi izmantojamas arī turpmākajā klātienes mācību darbā.

Kopīgajos semināros šajā nedēļā uzsākts darbs pie skolotāju atbalsta materiāla par to, kā skolēniem varam mācīt mācīties. Kopīgi gūtas jaunas ierosmes, idejas turpmākajam darbam ar skolēniem, un kolēģu atbalstam skolā. Nedēļas noslēgumā izplānotas turpmāk veicamās darbības, aktivitātes skolās un nākamo mobilitāšu termiņi.

Šīs mobilitātes laikā veiktie uzdevumi ļoti sasaucās ar to, ko saprotam ar 21.gadsimta prasmēm, jo tās vairs nav tikai tehnoloģijas un lietotnes. Prasmes, kas mūsu skolēniem ir nepieciešamas, ir gan komunikācija, gan sadarbība, gan eksperimentēšana, gan būšana dabā, respektējot tās vajadzības, neaizmirstot vērtīborientētu izglītību.

#ErasmusPlus

Jumpravas pamatskolas direktora p.i.

Direktora vietniece mācību darbā

Diāna Grāviņa

 

 
Jumpravas pamatskolas skolotājas pieredzes apmaiņas brauciens uz Ungāriju, Kalocsa.
 
 
   2021. gada 14. novembra vakarā Jumpravas pamatskolas metodiķe un Erasmus+ projektu koordinatore Inese Kristapure, matemātikas skolotāja Anita Kanča, direktora vietniece mācību darbā Diāna Grāviņa un vietniece audzināšanas darbā Evita Krūzmane devās uz Ungāriju, Kalocsa, ERASMUS+ skolu partnerības projekta “Our Password: 21st Century Skills””, līguma Nr.: 2020-1-AT01-KA229-078145_3, ietvaros, lai piedalītos Kaločas pilsētas centra Fényi Gyula pamatskolas (Kalocsai FGYÁI Belvárosi Általános Iskolája @kalocsaibelvarosiiskola ) skolotājas un projekta moderatores Annamaria Toth un viņas kolēģu organizētajās pieredzes apmaiņas aktivitātēs laikā no 15. līdz 21. novembrim.
   Šajā projekta mobilitātē piedalījās skolotāji un skolu administrāciju pārstāvji no Ungārijas, Polijas, Turcijas, Itālijas un Latvijas. Ungāru projekta koordinatore Annamaria bija sagatavojusi plašu programmu. Pirmajā dienā visi tika iepazīstināti ar Kalocas pamatskolu (FGYÁI), tās skolēni stāstīja par viņu aktivitātēm Erasmus+ projekta ietvaros. Katras valsts pārstāvji prezentēja savas skolas un valstis.8 IMG Seged pie datormuzeja
  Nedēļas gaitā mobilitātes dalībnieki iepazinās ar Kalocsas pamatskolas pieredzi darbā ar skolēniem, kuriem nepieciešams atbalsts, nodarbībās, piedaloties gan skolēniem, gan pašiem skolotājiem, tika izspēlētas dažādas attīstošas spēles un fiziskās aktivitātes, kas veicina skolēnu mācīšanās prasmes.
Projekta nosaukumā ietvertās 21. gadsimta prasmes paredz arī iepazīšanos ar jaunākajām tehnoloģijām. Tāpēc dalībnieki apmeklēja arī Kalocsas tehnikumu (Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium), kurā iepazinās ar robotizētu ierīču (no šujmašīnām, LEGOrobotiem līdz 3d printeriem, CNC, u.c.), kuru apkalpošanai nepieciešamas programmēšanas prasmes, darbības principiem. 
   Visas nedēļas gaitā skolotāji tika
iepazīstināti ar dažāda veida ražošanas, IKT un robotizētām tehnoloģijām, gan tādām, kas ir saglabājamas no iepriekšējām paaudzēm, gan pavisam jaunām un inovatīvām. Porcelāna ražotnē dalībnieki iepazina filigrāno porcelāna izstrādājumu ražošanas tehnoloģiju, cilvēka roku darba nozīmi tajā. Metālapstrādes rūpnīcā, ekskursijas ietvaros, tika dota iespēja iepazīties ar robotizētu metālapstrādes darbu, kurās smagais cilvēka roku darbs ir maksimāli samazināts. Budapeštā visi tika iepazīstināti ar EDU&FUN centra (EDU&FUN Digitális Élményközpont, @digitaliselmenykozpont) darbību. Katram bija iespēja izmēģināt kā darbojas tajā pieejamās IKT un robotizētās ierīces. Šī centra apmeklējumam sekoja iepazīšanās ar robotizēta oficianta darbības principiem.
   Paldies Ungāru kolēģiem Annamaria Toth, Éva Katona, Marianna András, Szabadiné Asztalos Mónika, Péter Illés par viesmīlību, plašo programmu un rūpēm visas nedēļas garumā!
#ErasmusPlus
Diāna Grāviņa
Jumpravas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā

 

Skatīt foto galeriju

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt