Pieejamības rīki

 

       “Peaceful Schools with Anger Free Classes” (Mierīgas skolas, ar klasēm, kurās nav dusmu) Nr. 2020-1-PL01-KA229-081470_4. Projekts risināsies no 01.09.2020. līdz 31.09.2022. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 142 815,00 EUR. Projekta mērķis ir sniegt skolēniem zināšanas par agresīvu uzvedību, attīstīt skolēnos prasmi pārvaldīt savas dusmas un emocijas, uzlabot skolotāju prasmes tikt galā ar skolēnu uzvedības problēmām, kas rodas dusmu kontroles trūkuma dēļ. Projektā piedalās 5 skolas no dažādām Eiropas valstīm: Latvija, Polija, Itālija, Rumānija, Turcija. Projekta kontaktpersonas: Anita Kanča (Jumpravas pamatskolas 5. klases skolotāja) un Inese Kristapure (Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe).

Project logo

 

 

 

 

 

 

Noslēdzies projekts “Peaceful Schools with Anger-free Classes”

 

19.10.23

Augusta beigās noslēdzās Erasmus+ projekts “Peaceful Schools with Anger-Free Classes” nr. 2020-1-PL01-KA229-081470_4, ko īstenojām skolā no 2020. līdz 2023. gadam. Trīs gadu garumā, strādājot kopā ar skolotājiem no Polijas, Turcijas, Itālijas un Rumānijas, piedalījāmies semināros, veicām dažādus uzdevumus un aktivitātes, kas veltīti agresijas un dusmu mazināšanai skolēnu vidū. Projekta laikā notika skolotāju apmācību pasākumi Turcijā, Polijā (divas reizes), Latvijā un apmācību pasākumi skolēniem - Rumānijā un Itālijā.

Projekta rezultātā ir radušies gala produkti, “Ceļvedis skolotājiem” pieejams https://anger-free-classes.eu/wp-content/uploads/2023/09/Teachers-Guide.pdf

un “Ceļvedis vecākiem”, pieejams, https://anger-free-classes.eu/wp-content/uploads/2023/09/Parents-Guide.pdf, lai pēc iespējas plašāka auditorija varētu gūt labumu no mūsu apkopotajām zināšanām un padomiem. Projekta “Aktivitāšu mapē” pieejamas daudzveidīgas idejas spēlēm, aktivitātēm un uzdevumiem, kuras aicinām izmantot ikdienas skolas dzīvē, lai veicinātu skolēnu sadarbību, radītu pozitīvu mikroklimatu un mazinātu dusmas https://anger-free-classes.eu/wp-content/uploads/2023/09/Anger-Free-Classes-Activity-Pack.pdf

Joprojām aicinām jūs apmeklēt projekta mājas lapu, kuru vēlamies turpināt uzturēt, neskatoties uz oficiālās sadarbības beigām. Tajā atrodamas idejas ikdienas darbam skolā, kā mazināt dusmu un agresijas izpausmes skolēniem, ir apkopotas projekta laikā veiktās aktivitātes, dots ieskats apmācību pasākumu norisē un pieejami projekta gala rezultāti: https://anger-free-classes.eu/

Projekta ietvaros esam īstenojuši 8 skolēnu un 12 personāla mobilitātes. Galvenais sasniegums šī projekta laikā bija šī jautājuma aktualizēšana un izpratnes veidošana, ka ir nepieciešams veikt un turpināt īstenot dusmu vadības programmas skolās.

Ar vietējo un apmācību pasākumu aktivitāšu palīdzību mūsu skolēni (un pedagogi) ir vairāk pievērsuši uzmanību apzinātībai un daudzveidīgām emocijām. Esam izmantojuši dažādas metodes un aktivitātes, lai skolēni apzinātos šīs tēmas svarīgumu: dusmīgu masku veidošana, lego stāsti, plakātu zīmēšana, dzejoļu sacerēšana, komplimentu spēle, mākslas terapija u.c. Projekta ietvaros skolēni un personāls apguva dažādas tehnikas, kā savaldīt savas dusmas un kā pārvaldīt savas emocijas, lai nepieciešamības gadījumā varētu tās pielietot (ieteikt skolēniem). Visas šīs aktivitātes ir īpaši palīdzējušas mūsu skolēniem atgriezties ierastajā skolas vidē pēc Covid pārtraukuma. Darbojoties starptautiskās grupās, skolēnos tika veicināta tolerance, empātija, sadarbības prasmes, attīstītas problēmu risināšanas prasmes un starppersonu komunikācijas prasmes, kā arī angļu valodas prasme. Šīs prasmes noderēs pedagogiem darbā ar skolēniem un skolēniem palīdzēt izprast sevi.

 

 

Skolotāji tiekas noslēdzošajā mobilitātē Polijā

 

polija

Ir pienākusi Erasmus+ projekta “Peaceful Schools with Anger-Free Classes” nr. 2020-1-PL01-KA229-081470_4 noslēdzošā mobilitāte, kurā tikās partnerskolu pārstāvji no Turcijas, Latvijas, Polijas un Itālijas.

2023.gada 15.-19.maijā personāla īstermiņa apmācību pasākuma ietvaros notika partneru vizīte Starachowice, jau otro reizi. 

Pirmās dienas rītā viesus uzrunāja skolas direktors K. Rokits, iepazīstināja ar projekta gaitu un Starachowice apmeklējuma plānu. Skolas audzēkņi sniedza muzikālus priekšnesumus. Pēc ceremonijas viesi devās uz apmācībām īpaši sagatavotu nodarbību telpu, kur sarunājās ar domes, Jauniešu domes pārstāvjiem, skolas skolotājiem un bilingvālās klases audzēkņiem. Pēcpusdienu pavadījām, iepazīstot Starachowice, apmeklējot Tirgus laukumu, Pasternik ūdenskrātuvi un Lubiankas ezera ūdenskrātuvi.

Apmācību pasākuma otrajā dienā tikāmies ar pilsētas mēra vietnieci Elžbietu Graleku un mēra vietnieku Marcin Gołębiowski. M. Gołębiowski kungs iepazīstināja ar Starachowices atrašanās vietu, stāstīja par šī reģiona tūrisma vērtībām un iepazīstināja ar pilsētas investīciju plāniem izglītības jomā. E. Graleca kundze stāstīja par Norvēģijas fondiem un pašvaldības centieniem iegūt pēc iespējas lielākus finanšu resursus izglītības un sociālo mērķu īstenošanai. Pēc tikšanās skolēni un skolotāji brīv atmosfērā strādāja grupās, apgūstot dažādus paņēmienus, lai cīnītos ar dusmām. Vislielāko sajūsmas izraisīja uzdevums, kur kopā no kartona kastēm bija jāuzbūvē tornis un jācaurdur ar “dusmām” pildītos balonus. Pēcpusdienā apmeklējām Świętokrzyski nacionālo parku, klosteri Svētā Krusta kalnā un Gołoborze.

Nākamo apmācību dienu sākām ar āra spēli. Apmācību pasākuma dalībnieki un Polijas skolēni strādāja grupās, risinot vairākus uzdevumus. Piemēram, partnerskolu valstu galvaspilsētu atrašanu kartē, Rīgas simbola uzzīmēšana, uzraksta sakārtošana, turku dziesmas teksta sakārtošana, poļu dejas soļu apguve, u.c. Visi lieliski pavadīja laiku, kopā smejoties un sadarbojoties. Pēcpusdienā apmeklējām Sandomierz un Krzyżtopór pili.

Pēdējā apmācību dienā darbojāmies mākslinieciskajās darbnīcās. Darbojoties starptautiskās komandās kopā ar poļu skolēniem izgatavojām gleznas no dzīviem ziediem, aromātiskās sveces no bišu vaska ar dabīgo eļļu piedevu un pagatavojām makramē. Pēc darbnīcām apmeklējām vairākas klases, kur skolēni mūs gaidīja ar klases prezentācijām, jautājumiem un dāvanām. Tā kā šis bija noslēdzošais apmācību pasākums, skolotāji un skolēni tikās, lai novērtētu projekta trīs gadus. Tika runāts par projekta mērķiem, projekta ietekmi uz visu skolas sabiedrību un izstrādātās dusmu vadības programmas ar pozitīviem aspektiem.

Mūsu projekts pamazām kļūst par vēsturi, bet draudzība, kas izveidojusies pateicoties projektam, turpināsies mūžīgi. Skolēni pastāvīgi sazinās ar vienaudžiem no partnerskolām, skolotāji jau plāno turpmākās kopīgās sadarbības. Vienlaicīgi iesaistot skolēnus, vecākus un vadību, varam droši plānot turpmākos starptautiskos projektus!

 

 

 

Jumpravas pamatskolas pedagogu un skolēnu mobilitāte uz

Itāliju, Sicīlijas salu, Instituto Comprensivo “Santa Margherita”

 

Jumpravas pamatskolas komanda, skolotāji Anita Kanča, Jānis Pamiljans un Evita Pukste, un 7. klases skolēni Mārtiņš, Leonards, Estere un Beāte, Erasmus+ projekta PEACEFUL SCHOOLS WITH ANGER-FREE CLASSES, līguma nr. 2020-1-PL01-KA229-081470_4, ietvaros no 26.02.2023. līdz 05.03.2023. viesojās Itālijā, Sicīlijas salā, Instituto Comprensivo “Santa Margherita”.

5 3 diena

  Skatīt galeriju

Mobilitātes dalībnieku piedzīvotais Itālijā:

Pirmajā dienā, 27.02.2023., pēc siltas sagaidīšanas un vietējo, Mesīnai raksturīgo saldumu baudīšanas devāmies uz pirmo darbnīcu, kuru vadīja Polijas komanda.

Polijas grupa iepazīstināja ar piecām dažādām nodarbēm mākslas terapijas ietvaros. Gan bērni, gan skolotāji varēja radoši izpausties un relaksēties.

Diena noslēdzās ar pilsētas apskati un īstas itāļu picas baudīšanu.

Otrā diena, 28.02.2023.,  sākās ar Turcijas grupas mājas darbu - zīmju valoda. Nodarbības laikā apguvām pamatus zīmju valodas lietošanai sazinoties internacionālā vidē.

Pirms pusdienām baudījām sauli un sportiskas aktivitātes - volejbols un loka šaušana.

Pēc sātīgām pusdienām dienu turpinājām ar video veidošanu rumāņu komandas vadībā! Neskatoties uz problēmām ar internetu, ņemot talkā veco labo zibatmiņu plānotie uzdevumi tika veikti!

Trešā diena, 01.03.2023. Sicīlijā bija gara, iespaidiem pārpilna. Apmeklējām Eiropas augstāko aktīvo vulkānu jeb kā sicīlieši saka “Mama Etna”. Sajūtas bija sirreālas, izjūti dabas varenību un cilvēka bezspēcību šīs varenības priekšā.

Iepazinām arī otru lielāko Sicīlijas pilsētu Katāniju. Jautājot grupas skolēniem, kas nāk prātā, atceroties Katāniju, atbildes nebija jāgaida ilgi – “vecākā Sicīlijas universitāte, saldējums, daudz saldējuma, katedrāles, Bellīni, Kartāgas ziloņi….

un pāri visam ETNA”.

Ceturto dienu, 02.03.2023., kas bija veltīta dziesmām un dejām, sākām ar itāļu komandas sagatavoto nodarbību par to, kā mūzika atspoguļo un ietekmē emocijas, mūsu sajūtas.

Izbaudījām dusmu terapijas nodarbību, izmantojot krāsas, zīmējot bez otas. Nodarbību noslēdzām ar dejām. Atraktīvais Itāļu sporta skolotājs visus ievilināja maģiskajā deju pasaulē.

Pēcpudienā apmeklējām vēl vienu Sicīlijas pērli - Taormīnu. Pirmais pārsteigums - serpentīns, ceļš, pa kuru braucot nokļuvām pilsētā kalna virsotnē.

Otrais pārsteigums - ieliņas mūsu ietvju platumā, bet pa tām pārvietojas ne tikai gājēji, bet arī dažāda izmēra transportlīdzekļi. Tam visam sekoja trešais pārsteigums - publiskais dārzs ar augiem no visas pasaules.

Piektajā dienā, 03.03.2023., projekta "Peaceful Schools with Anger-free classes” Latvijas komandai ir vissaspringtākā diena. Beidzot pienākusi mūsu kārta vadīt nodarbību “Let’s laugh with angry birds”. Mārtiņš, Estere, Beāte un Leonards Itālijas, Polijas, Turcijas un Rumānijas komandām mācīja, kā, izmantojot “Angry birds” animācijas tēlus, iespējams attēlot dažādas emocijas. Nodarbības laikā katrs mobilitātes dalībnieks uzzīmēja komiksu. Dienas noslēgumā tika sarīkota komiksu izstāde. Izstādes devīze - VIENOTĪBA DAŽĀDĪBĀ, vienu un to pašu stāstu katrs autors izstāsta savādāk izmantojot tos pašus tēlus.

Mobilitātes dalībnieki strādāja ar aizrautību, īpaši priecē tas, ka bērnu vadītajā meistarklasē iesaistījās arī visu delegāciju skolotāji. Diena noslēdzās ar oficiālu sertifikātu ceremoniju un emocionālām atvadām.

 

 

Jumpravas pamatskolas pedagogu un skolēnu mobilitāte uz Rumāniju,

Scoala Gimnaziala Hodac 

 

Laikā no 2022. gada 15. maija līdz 2022. gada 20. maijam skolotāji un skolēni no Jumpravas pamatskolas viesojās Rumānijā, Scoala Gimnaziala Hodac. Šoreiz komandā bija ne tikai skolotāji Jānis Pamiljans un Anita Kanča, bet arī skolēni  – Mārtiņš Rīders, Leonards Krūzmanis, Rūdis Plaudis un Jēkabs Maksimovs. Mums, skolotājiem, tas bija jauns izaicinājums, jo šī bija pirmā mobilitāte, kurā iekļauti arī skolēni. Arī puiši uz Rumāniju devās ar satraukumu sirdī: kā tas būs, kā mēs tur nokļūsim, cik tālu no lidostas, kā notiks dokumentu pārbaude.

IMG 44861

Lidojums no Rīgas līdz Klužas lidostai Rumānijā kopumā aizņēma  7 stundas, trīs no tām pavadījām milzīgajā Minhenes lidostā.

Pirmā iepazīšanās ar Rumāniju naktī, caur busiņa logu skatoties tumsā un pusmiegā izbaudot kalnu ceļa līkločus.

Pirmais rīts – atkalredzēšanās prieks ar draugiem pie brokastīm, pirmais puišu mulsums, iepazīstoties ar Turcijas un Polijas komandām.

 Šoreiz mums pievienojušies arī Itālijas partneri. Beidzot visi projekta dalībnieki tiekamies klātienē. Rumāņi mūs sagaida ar tradicionālo sālsmaizi, un darbs var sākties.

Šoreiz galvenais uzsvars uz skolēnu savstarpējo sadarbību. Bez praktiskajām nodarbībām skolā, protams, iepazinām arī Rumānijas dabu, kultūru un vēsturi.

Šī brauciena galvenie ieguvēji ir skolēni, Mārtiņam, Leonardam, Rūdim un Jēkabam tā bija neaizmirstama pieredze. Lūk, ko saka puiši:

Rūdis: “Man ļoti patika šis ceļojums. Rumānija ir neticama no vēstures līdz dabas ainavām, tradīcijām, un tas turpinās mūžīgi. Atmiņas ik dienas atgriežas manā galvā. Šī ceļojuma laikā es satiku ļoti foršus cilvēkus, un es ceru, ka kādreiz man būs iespēja to darīt vēlreiz.”

Mārtiņš : “Šī bija mana pirmā reize Rumānijā, man ļoti patika satikt citus bērnus no citām valstīm. Šoreiz Rumānijā bija ļoti interesants piedzīvojums kopā ar citiem bērniem. Man ļoti patika laiks, ko pavadījām Rumānijā.”

Jēkabs: “Man ir tik daudz lielisku atmiņu Rumānijā, un lielākā daļa no tām bija ar cilvēkiem no citām valstīm, piemēram, Itālijas, Turcijas un Polijas. Personīgi es nevaru atrast labāku veidu, kā izklaidēties un apgūt jaunas lietas. Man mīļākais bija laiks, kad devāmies uz mežu un Drakulas dzimto pilsētu, jo es uzzināju jautras un interesantas lietas. Es arī ieguvu daudz lielisku draugu, kamēr biju tur kopā ar citām valstīm un rumāņu skolas bērniem. Kopumā ceļojums bija jautrs un aizraujošs. Viss bija zaļš un skaists kā kalni, kas bija visur. Tas bija ļoti jautri, un es vēlos, lai es varētu doties citā ceļojumā uz citu valsti. Ja man būtu iespēja, es varētu satikt citus cilvēkus.” 

Skatīt galeriju

 

Jumpravas pamatskolas pedagogu mobilitāte uz Poliju, Szkola Podstawowa Nr.11 im. mjr. Jana Piwnia

 

     ERASMUS+ programmas projektam” Peaceful Schools with Anger-free Classes “  (līguma nr. 2020-1-PL01-KA229-081470_1) noslēdzies otrais darbības gads. Pavasaris izvērtās īpaši spraigs.

    Laikā no 2022. gada 20.marta līdz 2022. gada 26.martam projektā iesaistītie skolotāji no Latvijas, Turcijas un Polijas tikās apmācību seminārā Szkola Podstawowa Nr.11 im. mjr. Jana Piwnika “Ponurego” Polijā, Starohovicē.

IMG 4009

    Šoreiz jau tikāmies kā draugi, diemžēl arī šoreiz mums nevarēja pievienoties Itālijas un Rumānijas komandas. Poļu partneri bija veikuši lielisku sagatavošanās darbu. Katrai dienai bija noorganizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības par agresīvas uzvedības atpazīšanu, par iemesliem, kas izraisa dusmas un to pieaugšanu, par dusmu fiziskām un emocionālām izpausmēm, par to, kā dusmas pārvaldīt, kā dusmas no negatīvām pārvērst pozitīvās emocijās, kā atbrīvoties no dusmām. Vienlaikus baudījām poļu kolēģu viesmīlību, kafijas pauzēs mielojoties ar pašu rokām gatavotiem tradicionāliem saldumiem. Un, protams, neizpalika kultūras programma. Iepazinām Starohovices vēsturi, dabu, apmeklējām seno Polijas galvaspilsētu Krakovu un pabijām krama raktuvēs. Martā atvadījāmies no Polijas, lai maijā tiktos Rumānijā.
 
 
 
Jumpravas pamatskolā 2021. gada novembris izvērties ļoti darbīgs – Erasmus+ projektu mobilitātes mēnesis.
Kā pirmie ceļā devās projekta “Peaceful Schools with Anger-free Classes” (projekta Nr.2020-1-PL01-KA229-081470_4) dalībnieki. Skolotāji Anita Kanča un Jānis Pamiljans viesojās Turcijā, Kocaeli pilsētā (Yuvacik Serdar Secondary Shool). 
Laikā no 2021. gada 4. līdz 10. novembrim kopā ar turku un poļu (Starohovice) kolēģiem izbaudījām emocionāli piesātinātu, ļoti darbīgu nedēļu.
3 Prezentƒcija pc darbnŒcas
Kultūras programmā Yuvacik Serdar Secondary Shool skolēni bija sagatavojuši sagaidīšanas koncertprogrammu. Darbnīcas ietvaros, 2.klases skolotāja vadībā iemēģinājām roku ebru mākslā, tā ir sena māksla, kas top, gleznojot uz ūdens. Izbaudījām Turcijas dabas skaistumu un protams Stambula - tradicionālais tirgus, Aija-Sofija un Topkapi pils. 
Bet pāri visam jauniegūto draugu viesmīlība, sirds dāsnums. 
Ja Covid – 19 situācija atļaus, nākošā gada marta mēnesī tiksimies Polijā, Starohovices pilsētā un ceram, ka mums varēs pievienoties arī partneri no Rumānijas un Itālijas.


Anita Kanča
Jumpravas pamatskolas matemātikas skolotāja

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt