Pieejamības rīki

Jumpravas pamatskolas grupas ir uzsākušas dalību starptautiskā stratēģisko partnerību KA2 Erasmus+ projektā “See – Our Nature!” (Redzi! Mūsu daba!) Nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4. Projekts risināsies no 01.09.2020. līdz 31.05.2022. Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 88 020,00 EUR. Projekta mērķis ir sniegt bērniem plašākas zināšanas par dabu, piedaloties āra aktivitātēs un vērojot dabu. Darbojoties ārā, bērni būs aktīvi skolnieki reālā vidē. Šī projekta ietvaros mēs vēlamies nostiprināt saiti bērns-daba caur motivētu mācīšanos un, tai pat laikā, veicinot skolotāju profesionālas kompetences pilnveidošanos. Projektā piedalās 5 bērnudārzi no dažādām Eiropas valstīm: Latvija (Jumpravas pamatskolas PIG), Igaunija (Pirita Lasteaed), Bulgārija (Detska Gardina Detelina grad Pomorie), Kipra (Dimosio Nipiagogeio Lympion), Horvātija (Dječji vrtić Prečko). Projekta kontaktpersonas: Inese Kristapure (Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe).

Erasmus

 

Erasmus+ projekts “See – Our Nature!” noslēdzies

 

Divu gadu garumā Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupu skolotājas un bērni darbojās Erasmus+ projektā "See - Our Nature!" (nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4 ) kopā ar partneriem no Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas un Kipras. Projekta mērķis bija sniegt bērniem daudzveidīgas zināšanas par dabu, reizē arī pedagogiem pašiem izglītojoties un mācoties vienam no otra, daloties ar labās prakses piemēriem. Projekta laikā veicām aktivitātes par sešām tēmām – veselība un labklājība, jūra, mežs, dzīvnieki, dabas aizsardzība un klimats. Visas aktivitātes tika ievietotas projekta blogā https://erasmusseeournature.blogspot.com/

No visām aktivitātēm tika atlasītas interesantākās idejas un ievietotas aktivitāšu grāmatā https://drive.google.com/file/d/1sJUV7LhyqI8zdAcVGXwaRGiy4eIXXNxo/view Par katru tēmu tika organizētas mācību mobilitātes pedagogiem. Lai arī lielākā daļa notika virtuāli, tomēr pēdējā notika fiziski – Horvaātijā, kas ļāva kolēģiem no dažādām valstīm tikties klātienē.11

Projekta rezultātā esam tikuši pie noderīgiem mācību materiāliem gan pašu, gan projekta partneru veidotiem, kurus varēsim izmantot darbā ar pirmsskolas bērniem. Tās ir fotogrāmatas un video ar vērojamiem dabas objektiem. Tajās atspoguļots, kā mainās dabas objekti, ejot mēnešiem, mainoties gadalaikiem. Turklāt, šie dabas objekti ir labi zināmi mūsu bērniem, jo paši tos devās fotografēt. Lūk, kas izdevie

ĀBELE https://youtu.be/2xu3CjcsFzo

BĒRZI https://youtu.be/dhqFw6DnIsI

SALIŅA https://youtu.be/ttaIhK7jAN0

STRAUTS https://youtu.be/NVYp81K6heA

AKMENS https://youtu.be/_Y2oOYpVlQo

Materiālo klāstu papildinās arī spēles no dabas materiāliem un par dabu, tās saudzēšanu.

Pirmsskolas grupām šis bija pirmais šāda veida projekts. Atskatoties atpakaļ varam sacīt: “Jā, tas bija to vērts!” Gribam teikt sirsnīgu “Paldies!” ikkatram, kurus satikām šī piedzīvojuma laikā - gan tiem, kuri ierosināja, iedrošināja, atbalstīja, izlīdzēja ar padomu, palīdzēja īstenot, gan tiem, kuri turēja īkšķus, piedalījās, priecājās līdz ar mums. Kopā mēs to esam paveikuši. Līdz jauniem projektie

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

 

 

Pirmsskolas skolotājas viesojas Horvātijā

Jau otro gadu Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupas piedalās vērienīgā #ErasmusPlus projektā “See – Our Nature!” līguma nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4 kopā ar kolēģiem no Horvātijas, Kipras, Bulgārijas un Igaunijas. Projekta galvenais mērķi ir pievērst lielāku uzmanību dabai, videi mums apkārt.

1 Horvフija

Mūsu pirmsskolas grupiņām ir tā priekšrocība, ka mēs atrodamies lauku teritorijā un tāpēc ir lielākas iespējas vairāk doties dabā un pētīt to. Cauru gadu kopā ar bērniem īstenojam dažādas aktivitātes, kas veicina bērniem izpratni par dabu. Skolotājas Taiga Vilciņa, Iveta Kokareviča, Iveta Perina, Ilze Kovalevska, Kristīne Pulle un Ināra Pumpase visu savu darba pieredzi lika ceļasomās un devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Zagrebu, lai dalītos pieredzē, šoreiz par klimata tēmu. Mūsu galamērķis bija bērnudārzs “ Prečko”, kurā no 2022. gada 23. līdz 25. maijam risinājās apmācību pasākums.

Šajā projektā šis mums ir noslēdzošais apmācību pasākums. Tā laikā guvām ieskatu Horvātijas izglītības sistēmā. Iepazināmies ar Horvātijas vēsturi, kultūru un tradīcijām. Un, protams, baudījām Horvātijas silto un maigo klimatu. Mums bija iespēja iepazīties ar bērnudārza telpu iekārtojumu. Tas mums likās neierasts, taču pilnībā atbilstošs jauno kompetenču prasībām. Redzējām, kā bērnudārzā bērni iepazīstas ar laika apstākļu vērošanu un paši veido savas laika ziņas improvizētā televīzijā. Audzēkņi bija daudz pētījuši un vērojuši mākoņus, ari veidojuši tos paši. Guvām daudz jaunu ierosmju aktivitātēm ar pirmsskolas vecuma bērniem par klimata tēmu.

Visu vērojām ar interesi, bagātinot un papildinot savas zināšanas un pieredzi.

Apmācību laikā radās daudz jaunas idejas un ierosmes turpmākajam darbam ar pirmsskolas bērniem.

 

Jumpravas pamatskolas skolotāja Iveta Kokareviča

 

#ErasmusPlus projekta “See – Our Nature!” (nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4) ietvaros no 28. līdz 30. martam norisinājās virtuālais apmācību pasākums, kurā kopā ar partneriem no Igaunijas, Horvātijas, Kipras piedalījās arī skolotājas Taiga, Anita un Iveta no Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupām. Šoreiz uzņemošais partneris - bērnudārzs Detelina Pomorie pilsētā, Bulgārijā. Apmācību pasākuma tēma - “Dabas aizsardzība”.

virt Bulgārija

Šī apmācību pasākuma laikā skolotājas iepazina Bulgārijas vēsturi, kultūru, krāšņo un daudzveidīgo dabu. Skolotājas guva ieskatu bulgāru bagātībās, kā arī ievingrināja roku Marteņicas gatavošanā un, pēc paražas, kopā ar laimes un veselības vēlējumiem dāvāja tās viena otrai. Ar video starpniecību paviesojāmies bērnudārzā un nodarbībās. Aplūkojām dažas jaunās tehnoloģijas, kas var nākt palīgā mācot bērniem par dabu un tās aizsardzību.

Partnervalstis prezentāciju veidā dalījās ar idejām un veiktajām aktivitātēm dabas aizsardzības jomā. Apmācību pasākuma viesis, bulgāru asoc.prof. Svetla Dalakčijeva, iepazīstināja dalībniekus ar Bulgārijas bioloģisko daudzveidību un izcēla tās krāšņumu. Izrādās Bulgārija atrodas pasaules top 5 bioloģiskās daudzveidības ziņā. 

Kā apmācību pasākuma viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir bulgāru skolotājas veidotā izglītojošā grāmata, kas paredzēta bērniem un vecākiem. Tajā stāstīts par jūras piesārņojuma problēmu. Katra partneriestāde iztulkos šo grāmatu savā valsts valodā, lai papildinātu savas iestādes materiālo bāzi un bērniem saprotamā veidā varētu stāstīt par piesārņojuma slikto ietekmi uz dabu un atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

Trīs dienās esam guvuši jaunas idejas un ierosmes ikdienas darbam. Projekta ietvaros paredzēts vēl viens noslēdzošais personāla īstermiņa apmācību pasākums par tēmu “Mūsu klimats”. Turpinām īstenot vietējās aktivitātes par projekta tēmām.

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

 

 

Jumpravas pamatskolas PI grupas apmeklē virtuālo apmācību pasākumu Kiprā

 

Jumpravas pamatskolas PI grupiņas Erasmus+ projekta “See – Our Nature” (nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4)ietvaros jau piedalījušās trešajā virtuālajā apmācību pasākumā. 

No 29. novembra līdz 1. decembrim Jumpravas pamatskolas direktore Dace Kļava, skolotāja Anita Stepiņa un logopēde un speciālais pedagogs Vija Plūme kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Bulgārijas, Horvātijas un Kipras piedalījās virtuālajā personāla apmācību pasākumā, kuru rīkoja projekta partneriestāde Dimosio Nipiagogeio Lympion (Limpija, Kipra). Pasākuma tēma - “Mūsu dzīvnieki”.

Kolēģi no Kipras bija parūpējušies par plašu un aizraujošu programmu trīs dienu garumā. 

Pasākuma sākumā Kipras bērnudārza bērni sveica dalībniekus katras partnervalsts valodā. Ar aizraujošu spēļu palīdzību viesi iepazinās ar Kipras kultūru, dabu un izglītības sistēmu. Dr. Maria Kontoulis vadītajā seminārā skolotāji apguva teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā stiprināt noturību un pasargāt sevi no izdegšanas.

Otrajā dienā uzņemošā valsts dalījās ar pieredzi, kā viņu iestādē tika īstenotas aktivitātes par dzīvnieku tēmu. Pēc lektores E. Erotokritou prezentācijas par Kipras daudzveidīgo faunu dalībnieki tiešsaistē izspēlēja spēli “Atrod Kipras dzīvniekam pāri!” Katra partneriestāde prezentēja savu pieredzi par veiktajām aktivitātēm saistībā ar dzīvniekiem. 

Noslēdzošajā dienā Kipras skolotājas rādīja fragmentus no video nodarbībām, kurās integrējušas dzīvnieku tēmu. Dalībnieku sajūsmu izraisīja Kipras bērnudārza vadītājas Sotiria Gregorio izgudrotā un ieviestā lasīšanas veicināšanas programmu Dimosio Nipiagogeio Lympion bērnudārzā “Pasaku ceļasoma”. Interesantā veidā, ar nacionālo dzīvnieku palīdzību, apceļojām visas partnervalstis un uzzinājām par to kultūru un paražām.

Prieku dalībniekiem sagādāja mazās virtuālās dāvaniņas, kuras skolotāji no Kipras katru dienu bija sarūpējuši pārējiem dalībniekiem. Mūsu bērnudārza bērni jau liek tās lietā.

Trīs dienu garumā no saulainās un krāsainās Kipras esam guvuši jaunas ierosmes un bagātīgu vezumu ar idejām, kuras pielietot savā darbā.

c1c2

 

 

 

 

 

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas PI grupu metodiķe

 

 

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās aizvadīts Erasmus+ projekta virtuālais apmācību pasākums

 


No 27. līdz 29. septembrim Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās notika Erasmus+ projekta “See – Our Nature!” (Skaties! Mūsu daba!) Nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4 virtuālais apmācību pasākums par tēmu “Mūsu mežs”. Projekta partneri no Igaunijas, Horvātijas, Bulgārijas un Kipras “caur ekrāniem” viesojās mūsu bērnudārzā.b1

Šo pasākumu atklāja direktore Dace Kļava, sveicot viesus un izsakot prieku par jauniegūtajiem draugiem Eiropā. Pirmajā apmācību dienā iepazīstinājām ciemiņus ar mūsu valsti, sniedzām nelielu koncertu un izrādījām bērnudārzu. Stāstījām viesiem par to, kā mācām bērniem par mežu, dabas saudzēšanu, kā arī par dalību AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammā “Cūkmena detektīvi”. Ar lielu prieku viesi izmēģināja Cūkmena dejas soļus, kurus viņiem demonstrēja mūsu bērni. Mūzikas skolotāja Ināra viesiem ierādīja jaukas, muzikālas pirkstiņrotaļas.

Otrdien piedāvājām viesoties Saulespuķes un Pūcītes grupas nodarbībās tiešsaistē. Skolotāji guva ieskatu un jaunas idejas nodarbībām par meža tēmu. Tam sekoja katras partneriestādes prezentācija par veiktajām aktivitātēm saistībā ar mežu, tā izzināšanu un saudzēšanu. Lai prezentējot dalībniekiem “neķertos mēle”, logopēde un speciālais pedagogs Vija bija sarūpējusi dažādus mēles un lūpu vingrinājumus, kurus kopā visi arī izpildījām.

b2

b3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apmācību pasākuma noslēdzošajā dienā projekta partneri tiešsaistē piedalījās Ežuku grupiņasnodarbībā. Pēc tās skolotāja Taiga ar koriģējošās vingrošanas elementiem izkustināja dalībniekus pēc garākas sēdēšanas. Šī apmācību pasākuma īpašais viesis - Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus – prezentācijā “Mežs ir mājas” pasākuma dalībniekiem atklāja dažādus skatu punktus, no kuriem var raudzīties uz mežu, kā arī stāstīja par meža audžu daudzveidību, kādi putni biežāk sastopami šajās meža audzēs, kā arī par beigtu koku nozīmi mežā.

Pavadītas trīs piepildītas dienas, kurās esam guvuši jaunas ierosmes, neaizmirstamus iespaidus un pieredzi šādu pasākumu organizēšanā. Paldies vēlos teikt katram bērnudārza darbiniekam, jo darbojoties kopā kā komandai - atbalstot, iedrošinot, palīdzot, uzmanot vienam otru - mums to ir izdevies paveikt.

 

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

 

 

 

Aizvadīta pirmā virtuālā mobilitāte Erasmus+ projektā “See - Our Nature!”

 

Jumpravas pamatskolas skolotājas Līga Beļinska, Evija Kozlovska un Inese Kristapure no 29. līdz 31. martam piedalījās starptautiskā apmācību pasākumā, kuru rīkoja Pirita bērnudārzs (Igaunija).

Erasmus+ projetka “See – Our Nature!” (Skaties! Mūsu daba!)nr. 2020-1-EE01-KA229-077961_4 dalībnieki no Kipras, Bulgārijas, Horvātijas, Latvijas un Igaunijas bērnudārziem tikās pirmajā mobilitātē – virtuāli.1.bilde

Pirmajā dienā virtuālo apmācību organizētāji piedāvāja iepazīt Igauniju ar Kahoot spēles palīdzību, un varam lepoties, ka mūsu skolotājas par kaimiņu zemi bija viszinošākās. Dalībnieki tika aicināti izdejot igauņu tautas dejas Kaera-Jaan soļus, kam sekoja prezentācija par Igaunijas izglītības sistēmu un Pirita bērnudārzu. Dienas noslēgumā pārstāvji no Pirtia bērnudārza dalījās ar savu iepriekšējo pieredzi Erasmus+ projektos un mudināja savus partnerus izmantot šādu iespēju, kad vien tāda rodas.
Nākamajā apmācību dienā skolotājām bija iespēja virtuāli paviesoties bērnudārza grupiņās un tiešaistē vērot nodarbības par jūras tēmu. Projekta partnerskolas apmainījās ar labās prakses piemēriem par tēmu “Mūsu jūra”, katra prezentējot vienu rotaļnodarbību, kuru bija realizējuši projekta ietvaros. 

Noslēdzošajā dienā Igaunijas bērnudārza pārstāvji bija noorganizējuši dalībniekiem tikšanos ar igauņu jūras biologu Jonne Kotta, pēc kā Pirita bērnudārza darbinieki dalījās ar savu pieredzi, kā padarīt mācīšanos par jūras tēmu aizraujošāku. 

Atvadoties mūsu skolotājas aicināja pārējos projekta partnerus maijā uz Jumpravas bērnudārzu, kur gaidāms nākamais virtuālais apmācību pasākums.

Inese Kristapure

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu metodiķe

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jumpravaspamatskola@lielvarde.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt