Pieejamības rīki

      Mēs esam uzsākuši dalību Nordplus programmas projektā, kurš ilgs no 01.09.2023. līdz 30.06.2024. „Lauku-pilsētas-digitāls“ („Rural-Urban-Digital“).

Nordplus Junior 2023 mobilitātes projekta mērķis ir veicināt inovatīvās prakses un metožu ienākšanu pirmsskolas ikdienas dzīvē un nodrošināt pieredzes apmaiņu un profesionālo izaugsmi pirmsskolas pedagogiem par digitālajiem rīkiem un to jēgpilnu izmantošanu mācību procesā. Projekta laikā paredzēti personāla pieredzes apmaiņas braucieni,  kuru laikā dalībnieki dalīsies ar labās prakses piemēriem, kā iekļaut digitālās prasmes mācību procesā, dažādu digitālo rīku izmantošanu pirmsskolā, dalība darbnīcās, apgūstot jaunas prasmes.

PROJEKTA PARTNERI:

NO IGAUNIJAS Aruküla Lasteaed Rukkilill

NO LIETUVAS VšĮ Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjus

NO LATVIJAS Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas

Projektam kopējais piešķirtais finansējums ir 20900 EUR.

Nordplus logo

 

Jumpravas pamatskolas darbinieki gūst pieredzi Lietuvā

22. janvārī astoņi Jumpravas pamatskolas darbinieki #Nordplus projekta “Rural-Urban-Digital” NPJR-2023/10066 ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Viļņu, Vilnius Engineering and Technology Lyceum, lai gūtu pieredzi, kā mācību darbā izmantot dažādas inovatīvas tehnoloģijas. Priecājāmies satikt mūsu lietuviešu un igauņu kolēģus, kuri oktobrī viesojās pie mums bērnudārzā.

Katru rītu mūs sagaidīja Lietuvas partneriestādes projekta koordinatore Neringa, lai kopā mērotu ceļu uz uzņemošo iestādi.

Viesojoties privātajā iestādē Vilnius Engineering and Technology Lyceum, kas sastāv no divām skolām un trīs nelielām pirmsskolas iestādēm, uzzinājām, ka tur bērni mācās pēc Kembridžas programmas un paralēli lietuviešu valodai apgūst angļu, franču un spāņu valodas. Pirmsskolas grupās visiem ir vienota nedēļas tēma. Mūsu viesošanās laikā tā bija “Mūzikas instrumenti.” Vērojām, kā iespējams integrēt tēmā “mūzikas instrumenti” jauno tehnoloģiju apgūšanu, kā arī vērojām bērnus darbībā ar dažādiem robotiņiem – Qobo, Bee-botu, Rhoton-robotu. Bērni radīja zīmējumus, klausoties klasisko mūziku, planšetēs programmēja dažādu mūzikas instrumentu partijas, radot skaņdarbus, prezentēja tos. Mobilitātes dalībnieki kopā ar bērniem gleznoja, gatavoja mūzikas instrumentus, radīja skaņdarbus. Tāpat projekta dalībnieki darbojās dažādās darbnīcās, iepazīstot 3D pildspalvu iespējas, kā arī izmantojot īpašu aplikāciju, atdzīvinājām savus izkrāsotos zīmējumus.

Kopā apmeklējām Enerģētikas muzeju, Lietuvas Martynas Mažvydas Nacionālo bibliotēku un Nacionālo muzeju.

Pateicamies lietuviešu kolēģei Neringai par sirsnīgo uzņemšanu un iespēju praktiski izmēģināt mums nepazīstamus rīkus.

jp

Mobilitātes dalībnieku vārdā - skolotāja Taiga Vilciņa

 

 

 

Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupās viesojas kolēģi no Lietuvas un Igaunijas

No 17. līdz 19. oktobrim Jumpravas bērnudārzā risinājās #Nordplus Junior projekta “Rural-Urban-Digital” / “Lauku-pilsētas-digitāls” (NPJR-2023/10066) mobilitāte Latvijā. Projekta mērķis ir dalīties pieredzē ar iespējām izmantot dažādas digitālās ierīces un tehnoloģijas mācību procesā pirmsskolā.

Tā kā Jumpravas bērnudārza pedagogi ir vēl tikai pašā sākumā šīs jomas apgūšanā, tad priecājamies, ka projekta partneri ir ar daudz bagātāku pieredzi.

Ja jau projekts ir par tehnoloģijām, tad arī viesi tika sagaidīti atbilstoši, kā jau bērnudārzā tas pieklājas, proti, robots ANNA-1 un Bee-Bots otrdienas rīta agrumā aicināja viesus bērnudārzā.

Otrdienas rītā visas grupiņas devās uz aktu zāli, lai ar muzikāliem un deju priekšnesumiem sveiktu viesus mūsu bērnudārzā. Tālāk sekoja tūre pa bērnudārzu. Pēc tam devāmies uz skolu. Skolotāja Līga Beļinska pastāstīja par iespējām Jumpravas sākumskolas skolēniem darboties ar dažāda veida robotiem un bija sagatavojusi viesiem darbnīcas ar Bee-Botiem, Photon robotiem un mTiny.

Otrajā mobilitātes dienā, rīta cēlienā, vērojām nodarbību “Pūcītes” grupiņā. Tajā skolotājas Ilze un Anita dalījās pieredzē, kā var integrēt Bee-Botus valodas nodarbībā. Tālāk skolotāja Taiga aicināja viesus izpildīt vingrojumus, kurus var piedāvāt pirmsskolas bērniem, izmantojot bērnudārzā pieejamus materiālus (grāmatas, zīmuļus, bumbas). Pēc tam kopā devāmies vērot “Ežuku” grupiņas nodarbību, kurā bērni nostiprināja zināšanas par apkārtējo vidi, minot mīklas, un apguva QR kodu lasīšanas prasmi. Savukārt viesiem šī nodarbība izvērtās arī par pastaigu, iepazīstot ciemu. Dienas otrajā cēlienā apguvām animācijas veidošanas prasmes. Ineses Gelo vadībā darbnīcas laikā tika izveidoti 5 animēti sveicieni kolēģiem.

Noslēdzošajā dienā viesojāmies Tehniskās jaunrades telpā Ogrē. Tās namamāte Anete Lasmane pastāstīja par novada pirmsskolas vecuma bērnu iespējām darboties trīs programmās un piedāvāja tuvāk iepazīties ar pieejamajiem rīkiem un materiāliem. Tālāk mūsu ceļš caur rudens izgleznoto pilsētu veda uz Ogres Centrālo bibliotēku. Tajā uzzinājām par inovatīvajiem risinājumiem.

Sirsnīgs paldies vecākiem par atsaucību un darbiniekiem par ieguldīto darbu viesu uzņemšanā! Janvārī pirmsskolu pedagogi atkal tiksies Viļņas Inženierzinātņu un tehnoloģiju licejā, Lietuvā, lai apgūtu jaunas zināšanas, prasmes un iespējas.

Rural Urban Digital 1

 Pirmsskolas izglītības grupu metodiķe Inese Kristapure

 

MĀCIES AR SOMA.LV

Soma-web-banner-300x250.jpg

Seko Facebook

Stundu izmaiņas

izmainas

Pasākumu kalendārs

kalendars

Pumpurs

Pumpurs

Autobusu kustības grafiks

7

Stundu saraksts

stundusaraksts

ddbd3983253f8703464ee6dd85bbfdb7

Uzziņas:

Direktore:

T:+371  26698126

Kanceleja: 

T: +371 65057622

jpsk@ogresnovads.lv

Adrese:

Jumpravas pamatskola 

Ozolu iela 14,

Jumprava,

Ogres nov., LV-5022 

Rekvizīti:

Jumpravas pamatskola

reģ. nr. 4312903236

Meklēt